Rozdělení dotací na programy VISK3 za rok 2004 knihovnám znojemského regionu

Vysvětlivky:

1. VISK 3 –část A: část grantového programu, prostřednictvím které lze získat prostředky na nákup automatizovaného knihovního systému (např. Lanius, Clavius) a část prostředků na výpočetní a jinou techniku

2. VISK 3 –část B: grantový program, na základě kterého lze získat nefinanční dotaci formou služby – připojení k internetu formou ADSL 512/128 kbps s agregací 1:20. Nově připojené knihovně budou hrazeny zřizovací a komunikační poplatky po dobu 36 měsíců od připojení. Knihovna si musí ze svého rozpočtu zajistit technickou připravenost pro instalaci a nákup nebo pronájem nezbytné techniky a software.

3. Od roku 2005 byla část B programu VISK 3 převzata Ministerstvem informatiky a nazvána jako Projekt internetizace knihoven. Podmínky zůstávají stejné.

Poř. č.

Číslo projektu

VISK 3 – část A

VISK 3 – část B

Žadatel

1.

719

Připojení MI

20 000,-

Strachotice

2.

746

 

16 000,-

Hrádek

3.

346

 

40 000,-

Branišovice

4.

 

Připojení MI

 

Miroslav

5.

 

Připojení MI

 

Načeratice

6.

 

Připojení MI

 

Přímětice

7.

372

Připojení MI

 

Bantice

8.

6

Připojení MI

 

Čermákovice

9.

207

Připojení MI

 

Rešice

10.

24

Připojení MI

 

Jiřice u Miroslavi

11.

187

Připojení MI

 

Šafov

12.

347

Připojení MI

 

Trstěnice

13.

177

Připojení MI

 

Skalice

14.

178

Připojení MI

 

Velký Karlov

15.

370

Připojení MI

 

Žerotice

16.

244

Připojení MI

 

Jaroslavice

17.

123

Připojení MI

 

Korolupy

18.

7

Připojení MI

 

Rozkoš

19.

248

Připojení MI

 

Grešlové Mýto

20.

52

Připojení MI

 

Mašovice

21.

73

Připojení MI

 

Valtrovice