Jak je dnes otevřeno?

 • Hlavní budova
  Zámečnická 288/9, 669 26 Znojmo, telefon: 515 224 346, e-mail: knihovna@knihovnazn.cz
 • Oddělení pro dospělé čtenáře
  Absenční výpůjčky dokumentů, meziknihovní výpůjční služba, rezervace dokumentů, pořádání besed a exkurzí
 • Studovna a přístup k internetu
  20 míst k prezenčnímu studiu a četbě, prezenční výpůjčky denního a regionálního tisku, výpůjčky periodik, prezenční výpůjčky z fondu regionální literatury, Internet pro veřejnost
 • Galerie v Domě porozumění
  Dům porozumění na Slepičím trhu 275/2, výstavy v galerii v Domě porozumění na Slepičím trhu 2 jsou přístupné v ÚT, ST, PÁ, SO - vždy od 10.00 do 16.00 hod.
 • Oddělení pro děti
  Absenční výpůjčky dokumentů, pořádání besed a exkurzí, přístup k internetu na 6 PC, psaní a tisk dokumentů v MS Office.
 • Pobočka Gagarinova
  Absenční výpůjčky dokumentů, rezervace dokumentů, přístup k internetu na 2 PC.
 • Oddělení pro dospělé čtenáře
  Absenční výpůjčky dokumentů, meziknihovní výpůjční služba, rezervace dokumentů, pořádání besed a exkurzí
 • Hudební oddělení
  Absenční výpůjčky CD starších 9 měsíců, zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké
 • Konferenční sál
  Přednášky, besedy a autorská čtení, prezentace, literární soutěže
 • Pobočka Loucká
  Absenční výpůjčky dokumentů, rezervace dokumentů, přístup k internetu na 3 PC, pořádání besed pro mateřské, základní a speciální školy

Jsme na Facebooku

ASPI - Automatizovaný systém právních informací

Databáze ASPI obsahuje originálním způsobem zpracované právní informace v elektronické podobě, uspořádané do těchto částí:

Právní předpisy publikované a registrované ve Sbírce zákonů, ve Sbírce mezinárodních smluv, ve Sbírce zákonů a nařízení ČSR, Zbierke zákonov, Úředním listě, Ústředním věstníku ČSR, Ústrednom vestníku SSR, Zbierke zákonov SNR. Rezortní předpisy publikované ve Finančním zpravodaji a dalších rezortních věstnících. Mezi předpisy jsou zařazeny také nálezy Ústavního soudu. K dispozici jsou i předpisy, vydané před rokem 1945 včetně zákonů bývalého Rakousko-Uherska jako např. občanský zákoník z roku 1811, obchodní zákoník, zákon o pozemkových knihách a stovky dalších.

Literatura zahrnuje anotace z právní a ekonomické literatury, současné i historické komentáře a výklady k předpisům. Systematicky jsou zpracovávány prameny od roku 1990. Starší literatura je zpracována výběrově k problémům jako např. "Nekalá soutěž", "Konkurs a vyrovnání", "Směnečné právo" a pod. Jsou zařazeny i vynikající komentáře prof. Roučka, Sedláčka, Skály a Randy z období před rokem 1948. K aktuálním předpisům a jejich novelám jsou k dispozici komentáře předních autorů jako např. prof. JUDr. Pelikánové a to mnohdy s předstihem před verzemi tištěnými.

Judikatura a stanoviska soudů jsou systematicky zpracovány, např. judikatura ze "Sbírky rozhodnutí nejvyššího soudu" od roku 1962. Dále jsou zařazeny i judikáty z "Bulletinu advokacie", "Bulletinu Nejvyššího soudu", "Sborníku I až IV" a dalších pramenů. Ze starší judikatury jsou zařazeny i rozhodnutí ze sbírky Vážného, či Bohuslava.

Aplikace jsou volitelné a doplňující části. Všechny aplikace jsou zpracovány pomocí technologie full-text search:

 • Celní sazebník
 • ZLATÝ DISK - informační a prezentační katalog služeb, výrobků a firem, důležité adresy a působnosti orgánů státní správy i samosprávy.
 • Počet přístupů:
 • Dnes 642
 • |
 • Včera 299
 • |
 • Tento týden 642
 • |
 • Tento měsíc 8124
 • |
 • Celkem 666183