Ludwig Winder

  • spisovatel, redaktor, dramatik, básník
Ludwig Winder se narodil 7. února 1889 v Šafově u Znojma.

V roce 1895 se celá rodina odstěhovala do Holešova, kde jeho otec Maximilian Winder učil v židovské škole. Mladý Ludwig navštěvoval prvních 5 let holešovskou reálku (1899-1904). Patřil k prvním studentům nově založené Vyšší zemské reálky Františka Ferdinanda v Holešově, nakonec však maturoval na obchodní akademii v Olomouci. Již před maturitou (1907) vydal za finanční podpory svého otce první básnickou sbírku „Gedichte“ (Básně).

Svou literární a žurnalistickou dráhu započal ve Vídni – v redakci proslulého listu Die Zeit, poté působil v německých liberálních listech ve Slezsku, v Teplicích a v Plzni.

Začátkem roku 1914 byl opět ve Vídni, tentokráte ve funkci osobního tajemníka excentrického hraběte Königsegga. Dále pracoval jako divadelní recenzent a fejetonista ve známém pražském německém listu Bohemia. Jeho příspěvky byly orientovány protiválečně, sociálně a později – ve 30. letech – především protifašisticky.  V roce 1934 obdržel Československou státní cenu za literaturu v německém jazyce.

V červnu 1939 emigroval se svou ženou a dcerou Mariannou do Anglie. Jeho mladší dcera Eva – podobně jako mnoho jeho blízkých a přátel – zahynula v koncentračním táboře.

Zemřel 16. června 1946 v Baldocku v Anglii.

DÍLO:

V raných dílech se zaměřoval zejména na židovskou problematiku, později psal sociálně kritické romány.
Poezie: Básně (1906), Údolí tanců (1910).
Próza: Zuřivá rotačka (1917), Kasai (1920), Židovské varhany, (1922), Hugo. Tragédie chlapce (1924, autobiografické prvky), Dodatečné radosti (1927), Následník trůnu (1938) a jiné.
V exilu napsal tři romány: Povinnost (1944), Komorník (1945) a Příběh mého otce (nedokončeno). Díla vyšla pod pseudonymem G. A. List, aby neohrozil život své nejstarší vězněné dcery v Polsku.

LITERATURA:
  • KOSATÍK, Pavel. Ludwig Winder. Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2001, s. 192-194. ISBN 80-85844-79-6.
  • NOVÁK, Pavel. Ke 100. výročí narození Ludwiga Windera: "Jeho cesta k chrámu ctnosti byla trním poseta". Znojemsko. 1989, roč. 29, č. 10, s. 4.
  • ZAHRADNÍČEK, Jiří. K 100. výročí narození novináře a spisovatele Ludwiga Windera v Šafově. Ročenka Okresního archivu ve Znojmě 1989. Znojmo: Okresní archiv, 1989, s. 125-131.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.