Civilní snímek Leonida Pribytkova z roku 1962
  • pěvec, operní a koncertní basista
Leonid Pribytkov se narodil 1. dubna 1895 v Charkově na Ukrajině.

Jako student zaujal svými schopnostmi profesora Charkovského konservatoře Bugamelliho, původem Itala, který mu dal jako profesor zpěvu první hodnotné základy.

Po první světové válce, po dlouhých cestách, přišel konečně do Československé republiky, kde uspořádal řadu koncertních vystoupení, mnohá i se slavným ruským zpěvákem Fjodorem Šaljapinem. Při koncertech se seznámil s významnými veřejnými kulturními činiteli a nejvíce si ho oblíbil básník Petr Bezruč, který ho doporučil do divadla v Ostravě.

27. listopadu 1922 zpíval v Rusalce vodníka, a to s takovým pronikavým úspěchem, že o něj projevila zájem brněnská opera. V roce 1923 zpíval v opeře v Brně a získal obdiv a přízeň obecenstva i kritiky. Dosažené úspěchy jak na koncertním pódiu, tak i na jevišti byly pobídkou k dalšímu studiu.

Byl přijat na Brněnskou státní hudební konservatoř, kde za vedení F. Žaluda a prof. M. Fleišerové absolvoval studia s nejlepším prospěchem v roce 1927. Během studií byl angažován v Brněnském divadle, kde působil až do roku 1952.

Během svého působení, jako operní zpěvák hrál a zpíval ve více než 100 rolích, všechny bas partie nejen českých a ruských, ale všech světových hudebních skladatelů. Nejoblíbenější jeho partie však byly: vodník z Rusalky, Kecal z Prodané nevěsty, hrabě Vilém z Jakobína, Paloucký z opery Čert a Káča, Pulman z Borise Godunova aj. Mimo divadlo zpíval na stovkách koncertů nejen v celé naší republice, ale v celé Evropě.

Za svou záslužnou uměleckou činnost byl jmenován národním umělcem.

Leonid Pribytkov zemřel 20. srpna 1971 v Podhradí nad Dyjí.

LITERATURA:
  • Československý hudební slovník osob a institucí. 2. sv., M-Ž. 1. vyd. Praha: Stát. hudební vydavatelství, 1965. 1080 s.
  • INDRA, Vladimír. K výročí zasloužilého umělce Leonida Pribytkova. Znojemsko. 10.4.1963, č. 15, s. 3.
  • SVOBODOVÁ, Květoslava. Před 30 lety zemřel operní pěvec Leonid Pribytkov. Znojemsko. 28.8.2001, roč. 11, č. 35, s. 5.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.