Norbert Mrštík

  • lékař
Norbert Mrštík se narodil 3. června 1867 v Jimramově jako bratr moravských spisovatelů Viléma a Aloise Mrštíka.

Po univerzitních studiích v Praze a dvouleté nemocniční praxi v Brně si našel pracovní míso ve Višňovém.

Do Višňové přijel Norbert Mrštík na začátku dubna 1901 a působil zde do roku 1904. Lékařskou ordinaci spolu s lékárnou získal po svém předchůdci, údajně po Dr. Ondřeji Ktetenhoferovi. Lékárnu musel téměř celou vybavit nákupem většinou na dluh a za pomoci svého bratra Františka, který byl lékárníkem v Ostravě.

Za fixní plat 1020 zlatých ročně patřilo k jeho obvodu 8 obcí a léčení panstva na zámku a jeho služebnictva. Vedle toho měl nestálý malý příjem od pacientů, kteří neměli na zaplacení. Z jeho dopisů bratrům víme, že hned v prvním roce jeho působení ve Višňovém jich bylo půldruhé stovky.

V letech 1901-1904 napsal otci a bratrům Aloisovi a Vilémovi do Divák a bratru Františkovi skoro padesát dopisů. Tyto dopisy jsou dnes uloženy v Památníku Národního písemnictví v Praze na Strahově. Ukazují nám nejen soukromý život lékaře Norberta Mrštíka, ale i každodenní praxi, kterou vykonával.

Začátkem června 1901 se mladý lékaře oženil se Žofií Frankovou z Brna, švadlenou a svou bývalou bytnou, která mu ve Višňové vedla domácnost.

Po práci, a aby zapomněl na starosti, věnoval se Norbert svým zálibám. Překládal zahraniční literaturu, převážně ruskou a polskou. Spolu s bratrem Aloisem se zajímali o včelařství.

Zpočátku Mrštíka lékařská praxe na venkově velmi těšila, ale se zhoršujícím se zdravotním stavem jeho ledvin a žaludku se zhoršila i jeho nervózní povaha. Na konci roku 1904 byl nucen odejít ze zdravotních důvodů do důchodu.

Norbert Mrštík zemřel 18. února 1905 na chronický zánět ledvin ve věku 38 let.

DÍLO:

Literární příklady jeho bratrů i dalších přátel z uměleckého prostředí, které poznal za studia, přispěly k jeho literární aktivitě. Psal a přispíval do různých časopisů, především fejetony a příspěvky z oblasti kultury, ale také i odborné příspěvky z lékařské praxe. Nejčastěji nacházíme jeho prozaicky publikovanou tvorbu v Moravské orlici, Nových ilustrovaných listech. Jeho próza je charakteristická námětem i zpracováním, které naznačuje talent.

LITERATURA:
  • Některé významné osobnosti spojené s naší obcí. Městys Višňové slovem i obrazem. Brno: Pro městys Višňové vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. ISBN 978-80-87332-72-6. S. 74-75.
  • ODRAZIL, Pavel. Proslavil se jako lékař, ale věnoval se i psaní: Před devadesáti lety, rok po svém odchodu z Višňového, zemřel třetí z bratří Mrštíkových-Norbert. Moravské noviny Rovnost. Roč. 5, č. 296 (19.12.1995), s. 8.
  • SVORADOVÁ, Marie. Z historie: MUDr. Norbert Mrštík ve Višňovém. Informační zpravodaj pro občany Višňového. Č. 21 (2014), s. 2-3.
  • ŠÍPEK, Zdeněk. MUDr. Norbert Mrštík a Znojemsko. Znojemsko. Roč. 25, č. 41 (10.10.1984), s. 6.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.