Emil Machain
  • pedagog
Emil Machain se narodil 24. ledna 1919 ve Znojmě.

V roce 1938 maturoval na znojemském gymnáziu. Za okupace studoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po uzavření vysokých škol se vrátil do Znojma. V prosinci roku 1941 složil státní zkoušku z hudby. Vyučoval hře na housle.

1942-1944 byl členem profesionálního Symfonického a divadelního orchestru v Jihlavě, který přes léto koncertoval v Rakousku.

Od září 1944 totálně nasazen u firmy Ditmar-Urbach ve Znojmě jako dělník. Po válce pracoval jako úředník ve spořitelně. Od roku 1952 působil na hudební škole.

V letech 1959-1980 ředitelem Hudební školy ve Znojmě. Za jeho působení vyvíjela škola bohatou veřejnou činnost. Pracovaly zde dva harmonikové soubory – Jarmilka, Anička, smyčcový soubor Muzica antiqua, dětský pěvecký sbor a žákovský dechový soubor.

Emil Machain byl aktivně činný v Jihomoravském kvarteru 1945-1955, ve smyčcovém a klavírním triu s L. Hlaváčkem a Josefem Horákem, hrával sólově housle a violu, řídil Symfonický orchestr ve Znojmě a byl vedoucím kurzů hudební výchovy při Domě osvěty. V letech 1980-1983 učí na SPgŠ ve Znojmě hru na housle a komorní hru.

Emil Machain zemřel 3. listopadu 1984 ve Znojmě.

LITERATURA:
  • Kalendárium. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. ISSN 1213-5585. Roč. 12, č. 4 (2012), s. 11.
  • Smyčcové kvarteto LŠU. Šedesát let Lidové školy umění ve Znojmě: 1919-1979. Znojmo: LŠU, 1979. S. 26.
  • Žákovský smyčcový soubor "Musica antiqua" ředitele E. Machaina. Šedesát let Lidové školy umění ve Znojmě: 1919-1979. Znojmo: LŠU, 1979. S. 19-20.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.