Ferdinand Kerneker

  • zakladatel Zalesňovacího a okrašlovacího spolku
Ferdinand Kerneker se narodil 8. října 1814 ve Znojmě.

Ve své době byl jedním z nejváženějších a nejvýznačnějších občanů města Znojma. Patřil mezi německé pokrokově, nezávisle a svobodně smýšlející lidi.

Byl poradcem a velkým mecenášem městského muzea, přítelem umění (sám tvořil jako amatérský sochař) a starobylých věcí. Jako milovník přírody stál u založení Zalesňovacího a okrašlovacího spolku, kde pracoval jako jeho druhý předseda v letech 1886-1895. Působil též jako pokladník německého politického spolku a jako člen jeho představenstva.

Nejvýznamnější však byla jeho práce v obecním zastupitelstvu. Zde byl členem výboru stavební sekce a v pozdější době radním. Ve svých funkcích poznal i špatné sociální poměry ve městě a snažil se je řešit všemi svými prostředky.

Založil nadaci pro ostýchavé chudé (pro ty, kteří se ostýchali žebrat) a Nadační dům Ferdinanda Kerneker na Dolním náměstí (dnes Masarykovo) č. 6. Svůj majetek odkázal devět let před smrtí z poloviny znojemské městské nemocnici a z druhé poloviny své nadaci, jejíž úroky každoročně v den výročí jeho úmrtí byly rozdělovány potřebným a bez vlastní viny chudým.

Za jeho nezištné zásluhy a charitativní činnost mu rakouský císař František Josef I. již v roce 1866 propůjčil zlatý záslužný kříž s korunou. Vděk města byl vyjádřen pojmenováním významné ulice jeho jménem (dnes Rooseveltova).

Za jeho neúnavnou činnost po něm Zalesňovací a okrašlovací spolek nazval jednu z cest v gránickém parku a k jeho 85. narozeninám mu zde umístil pamětní kámen.

Zemřel 18. září 1900 ve Znojmě.

LITERATURA:
  • BOUDA, Otto. Okrašlovací spolek obnovil Kernekerův kámen. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. Roč. 8, č. 26 (23.06.2008), s. 6.
  • Kernekerův kámen v Gránicích. Podyjské listí. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 3-4.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.