Tomáš Ryšavý

  • učitel
Tomáš Ryšavý se narodil 27. září 1944 v Miroslavi v rodině rolníka.

Nebylo mu však dopřáno, aby poznal svého otce, neboť ten při ničivém náletu na Miroslav dne 7. května 1945 spolu se svým starším synem Janem a s mnoha dalšími občany města přišel o život. Spolu se svou sestrou Vítou byl Tomáš vychován svojí matkou Jindřiškou, na níž po událostech roku 1945 spočinula veškerá tíha výchovy i starost o hospodářství.

Po vystudování Střední zemědělské technické školy v Ivančicích v letech 1958-1962 nastoupil na Vysokou školu zemědělskou v Praze, kterou úspěšně ukončil v roce 1967. Po absolvování vojenské služby nastoupil v roce 1968 jako učitel na Střední učiliště zemědělské do Tavíkovic.

V roce 1971 dokončuje dálkové studium pedagogiky na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita v Brně). V letech 1972-1973 byl pro své přesvědčení nucen přejít do SOU ve Veselí na Moravě. Po jednom roce se mohl opět vrátit do Tavíkovic a posléze působil na učilišti v Moravském Krumlově až do roku 1992, kdy jeho učitelskou činnost nenadále ukončila těžká choroba.

V roce 1972 vstupuje do manželství s dcerou evangelického faráře Liou Černíkovou. Postupně v této nové rodině vyrůstají tři dcery.

Zásluhou Tomáše Ryšavého vznikla v Miroslavi novodobá tradice pořádání Jarmarků u Floriána a je obnoveno konání trhů na náměstí. Obojí výraznou měrou dává možnost rozvoji obchodu, řemesel a služeb. Spolu se svou ženou zakládá na zámku muzeum města a dává podnět k pořádání vánočních výstav a konání vánočních koncertů.

Nejen společenské dění, ale i příroda byly zálibou Tomáše Ryšavého. Proto se v letech 1987-1991 věnoval studiu ekologie. Ve svém rozsáhlém spisu k územnímu plánu města v roce 1983 upozorňuje na konkrétní případy necitlivých zásahů do přírody. Velmi aktivně spolupracuje také při sestavování nového územního plánu v letech 1991-1994.

V roce 1992 navazuje kontakt s Židovskou náboženskou obcí v Brně a s německým hnutím Aktion Sühnezeichen Friedensdienste s cílem zvelebit židovský hřbitov v Miroslavi, aby byl zachován jako památka pro příští generace. I tento záměr se splnil.

Tomáš Ryšavý zemřel v listopadu roku 1994 v Miroslavi.

LITERATURA:
  • KLEJDUSOVÁ, V. Galerie osobností. Miroslavský zpravodaj. Roč. 52, č. 3 (2009), s. 9-10.
  • M. Za Ing. Tomášem Ryšavým. Miroslavský zpravodaj. Č. 6 (1994), Roč. 37, s. 10-11.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.