Josef Koliáš

  • politik, právník
Josef Koliáš se narodil ve Znojmě 13. srpna 1880 v rodině obuvníka jako jedno ze tří dětí.

Po vystudování studia práv, nastoupil svoji advokátní praxi u známého znojemského advokáta JUDr. Viléma Veleby, se kterým se ihned zapojil do veřejné práce pro město Znojmo.

Po svatbě s Vojtou Hetfleišovou, dcerou místního obchodníka s textilem si zřídil svoji vlastní advokátní kancelář. Měl dvě děti – dceru a syna.

Od září roku 1907 do 29. října 1908 působil Koliáš ve znojemském divadle jako zapisovatel. Sám byl velkým obdivovatelem tehdejšího divadla. V té době se zde odehrálo kolem 150 představení.

Po známých událostech kolem 28. října 1918, kdy místní Němci nesouhlasili se vznikem ČSR a založili na Znojemsku provincii Deutschsüdmähran, se JUDr. Koliáš stává členem českého Národního výboru, který dne 2. listopadu 1918 zakládá spolu s pány Velebou, Stavělem, Marešem, Šánou, Stloukalem, Jakšem, Farským, Rudolecký a Cidlíkem.

Po obsazení Znojma českým vojskem dne 16. prosince 1918 stojí JUDr. Koliáš u zrodu obnovené československé samostatnosti. Po prvních obecních volbách ve Znojmě se v květnu 1920 stává prvním českým místostarostou města za stranu národně demokratickou. Tuto funkci zastává až do své smrti – v roce 1929.

Když 28. dubna 1924 začaly výkopy základů nové budovy Sokolovny, byl Koliáš jedním z hlavních organizátorů. Zároveň rovněž zastával funkci místostarosty zdejší jednoty Sokola. I nadále působil u Okresního soudu jako obhájce, přičemž měl rovněž svoji advokátní kancelář.

V roce 1925 je osobně účasten návštěvy prezidenta T. G. Masaryka ve Znojmě a účastní se také jeho přijetí na radnici. V následujícím roce je organizátorem odhalení pamětní desky notáře Jana Vlka na budově Znojemské Besedy. Sám Koliáš byl spolu i s celou rodinou velmi aktivním členem této kulturní organizace.

V roce 1927 byl JUDr. Josef Koliáš spoluúčastníkem zahájení známé Zemské jubilejní výstavy ve Znojmě, nad níž mělo tehdy město Znojmo svůj patronát.

Svoji advokátní praxi i práci na znojemském Městském úřadě zastával až do 6. dubna 1929, kdy umírá na zápal plic.

LITERATURA:
  • MP. JUDr. Josef Koliáš. Znojemské listy. 5.4.1997, roč. 6, č. 13, s. 4.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.