Miloslav Trmač

 • historik, středoškolský profesor
Miloslav Trmač se narodil 18. května 1923 v Tišnově v rodině živnostníka.

V roce 1942 maturuje na tamním Reformně-reálném gymnáziu a současně dokončuje učební obor malíř-natěrač. Po smrti otce od roku 1942 do roku 1952 řídí rodinnou řemeslnou firmu. Od roku 1945 do roku 1952 vyučuje na Učňovské škole v Tišnově. Roku 1952 uzavírá sňatek s Anežkou Novákovou a odchází na Znojemsko. Od roku 1952 do roku 1983 působí jako učitel na ZDŠ v Kravsku. V letech 1946-1951 studuje na pedagogické fakultě v Brně. V roce 1956 absolvuje na filosofické a přírodovědecké fakultě Palackého university v Olomouci obory dějepis - zeměpis. I jako středoškolský profesor zůstává učit na ZDŠ v Kravsku. V roce 1970 je přeložen na Střední ekonomickou školu ve Znojmě, ale pod tlakem normalizace zůstává „dobrovolně“ až do odchodu do důchodu na ZDŠ.

V letech 1940-1952 se silně angažuje v ochotnickém divadle v Tišnově, podílí se na budování rozsáhlého jeviště a řídí výpravu mnoha divadelních her. Tutéž činnost opakuje na přelomu padesátých a šedesátých let ve svém působišti v Kravsku. Tam také v místních novinách začíná s publikační činností v oboru regionální historie, které zůstal věrný až do smrti.

DÍLO:
Od roku 1968 se ve velké míře věnuje genealogii celé široké rodiny a od téhož roku se datuje i bohatá publikační činnost zaměřená na historii a místopis regionu, zejména v Lidové demokracii, Znojemsku, Znojemských listech, Podyjí, Tišnovsku, Týdnu u nás, několika genealogických a heraldických časopisech, sborníku Jižní Morava, Vlastivědném věstníku moravském, ročenkách okresních archivů ve Znojmě a Blansku a dalších periodikách.

Je autorem resp. spoluautorem řady brožur s historickou tematikou (První moravský tábor lidu, 150 let keramické továrny v Kravsku, Zámek Kravsko, Z minulosti Žerůtek, Olbramkostel, Zaniklé proboštství v Olbramkostele, Z dějin domů v Hlubokých Mašůvkách, Maršál J. L. Raduit de Souches a Znojemsko, Mariánské poutní místo Hluboké Mašůvky, 250 let školy v Hlubokých Mašůvkách, Počátky Vranovské Vsi, 100 let keramiky ve Vranovské Vsi, 800 let kláštera Louka u Znojma, Josef Moučka - hudební pedagog a jeho rod, aj.).

Od roku 1969 provází množství poutních a vlastivědných zájezdů.

Hluboké Mašůvky mu vděčí za doplnění poznatků o historii zdejší obce, které získal neúnavným a trpělivým studiem mnoha archivních materiálů. Proto byl v roce 1991 jmenován čestným občanem Hlubokých Mašůvek.

Umírá náhle 22. ledna 1994 v Brně. Uložen byl do rodinného hrobu na hřbitově v Příměticích.

V Městské knihovně Znojmo:
 • TRMAČ, Miloslav. 150 let keramiky Kravsko 1823-1973: Keramická továrna v Kravsku od založení do roku 1895. 1. vyd. Kravsko: ZV ROH Keramické závody, n.p., 1973. 26, 30 s.
 • TRMAČ, Miloslav. Kravsko a Plenkovice od nejstarších dob do roku 1918. Kravsko: MNV, 1990. 20 s.
 • TRMAČ, Miloslav. Maršál J.L.Raduit de Souches a Znojemsko. Znojmo: Okresní archiv, 1992. 36 s.
 • TRMAČ, Miloslav. Olbramkostel: Několik pohledů do minulosti obce ; l. díl. Citonice: MNV, 1988. 16 s.
 • TRMAČ, Miloslav. Olbramkostel: Obec ve fotografiích ; 3. díl. Citonice: MNV, 1988. 36 s.
 • TRMAČ, Miloslav. Olbramkostel: Ze života obce 1918-1988 ; 2. díl. Citonice: MNV, 1988. 16 s.
 • TRMAČ, Miloslav. První moravský tábor lidu: 14. června 1868 v Kravsku u Znojma. Kravsko: Osvětová beseda, 1993. 16 s.
 • TRMAČ, Miloslav. Z minulosti Žerůtek. Žerůtky : Obecní úřad, 1993. 12 s.
 • TRMAČ, Miloslav. Zámek Kravsko v reprodukcích obrazů, kreseb a snímků: vydáno jako vzpomínka na oslavy 900. výročí prvé písemné zprávy o vsi Kravsko z r. 1092. Kravsko: Osvětová beseda, 1993. 12 s.
 • TRMAČ, Miloslav. Zámek v Kravsku u Znojma: Rekreační středisko VHJ Crystalex Nový Bor. Z minulosti Kravska v letech 1789-1948. 1. vyd. Kravsko: MNV, 1987. 24 s.
 • TRMAČ, Miloslav. Zaniklé světské proboštství v Olbramkostele. Olbramkostel: Římskokatol. farní úřad, 1993. 32 s.

LITERATURA:
 • FIL. Vlastivědný badatel Miloslav Trmač. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. Roč. 5, č. 3 (17.01.2005), s. 7.
 • NOVÁK, Pavel Kryštof. Cítil se být vždy na okraji, ale dílo zanechal veliké: k 15. výročí úmrtí Miroslava Trmače. Znojemsko. Roč. 19, č. 5 (03.02.2009), s. 12.
 • NOVÁK, Pavel Kryštof. Osobnosti děkanství: Miloslav Trmač zůstává v našich srdcích. Život farností Znojma. Č. 3 (2009), s. 11-12.
 • ŠVARC, Oto. Za Miloslavem Trmačem. Znojemsko. Roč. 4, č. 5 (02.02.1994), s. 3.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.