Josef Růžička
  • malíř, grafik
Josef Růžička se narodil 4. prosince 1912 ve Znojmě v rodině, jejíž poměry mu neumožňovaly začít se studiem na Akademii výtvarných umění neprodleně.

Mladý talent to však neodradilo od další práce na sobě. Jistě i jedinečné kulturní prostředí tehdejšího Znojma mělo svůj neoddiskutovatelný vliv na myšlení začínajícího tvůrce. Vytrvalost, s jakou kráčel ke svému cíli mu však stejně jako cit pro krásu přírodní scenérie, byly od počátku vlastní.

Při svém učení v barvířství stíhal snadno dále se zdokonalovat v kresbě a malbě. Když dosáhl dospělosti a otevíraly se mu nové možnosti nastoupit ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze, zasáhly do jeho plánu negativně tehdejší historické události. Všechny vysoké školy byly v souvislosti s německou okupací zavřeny.

Nezbylo než hledat poučení jinde. Naštěstí se ho Růžičkovi nezištně dostalo od krajináře akademického malíře Romana Havelky, jenž byl žákem J. Mařáka. Jeho obdiv k rodnému kraji a schopnost zachytit jeho krásy korespondoval se zápalem Josefa Růžičky. Jejich společné malířské cesty Podyjím přinášely plody v podobě originálních uměleckých děl a pro mladého muže byly malířskou školou k nezaplacení. Takováto práce jej však nestrhávala k epigonství, hledal svou vlastní cestu.

Po osvobození dojížděl Josef Růžička do Prahy, aby alespoň externě pracoval s žáky figurální školy V. Nechleby. Své práce konzultoval také s profesorem J. Obrovským.

Kromě malby se zajímal také o plastické vyjádření skutečnosti. Jeho přátelství se znojemským medailérem akademickým sochařem J. T. Fischerem i práce v ateliéru akademického sochaře B. Širůčka mu přinesly v tomto směru mnohá poznání.

Josef Růžička zemřel 19. ledna 1972 ve Znojmě.
 
DÍLO:

Většina jeho obrazů je věnována rodnému kraji. Především to bylo samotné město Znojmo, řeka Dyje, ale i hrad Cornštejn, kde nalezl své umělecké životní těžiště. Obrazy: Obnova radniční věže, Znojemské hradby, Polední slunce nad Znojmem, Dyje u Dobšic, Cornštejn od Chmelnice aj.

Autoportrét Josefa Růžičky

LITERATURA:
  • FIL. Náročná byla cesta Josefa Růžičky za uměním. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. Č. 48 (29.11.2004), s. 4.
  • KA. Malíř z jednoho jižního města. Znojemsko. Roč. 28, č. 49 (09.12.1987), s. 3.
  • MAIXNEROVÁ, Anna. Rodný kraj měl nejraději : Malíř Podyjí, znojemský patriot Josef Růžička zemřel před čtvrt stoletím. Moravské noviny Rovnost. Roč. 7, č. 17 (21.01.1997), s. 9.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.