František Pospíšil
František Pospíšil

  • protifašistický bojovník

František Pospíšil se narodil 23. listopadu 1919 v Rešicích.

Když mu bylo devět roků, přestěhoval se s matkou do nedaleké Miroslavi, kam se matka provdala za příslušníka finanční stráže Hirsche. Po skončení školní docházky odešel do Baťova zlínského „botostroje". Tamější režim však dokázal snášet jen půl roku, pak se vrátil domů. Pokračoval v docházce do 4. třídy měšťanské školy, pak porůznu příležitostně pracoval, či byl bez zaměstnání. V osmnácti odešel dobrovolně na vojnu, což bylo jeho ideálem. Sloužil jako délesloužící poddůstojník u 24. pěšího pluku ve Znojmě. Dosáhl hodnosti desátníka.

Ve Znojmě ho zastihl 15. březen 1939 a s ním okupace Čech, Moravy a Slezska. Hned druhý den se vrací do Rešic ke svému strýci Josefu Pospíšilovi. Do Miroslavi nešel, protože ta už od podzimu patřila k území zabranému Říší.

Se svým bratrancem Adolfem Opálkou postupně připravují útěk za hranice protektorátu do Polska. Mnohokrát se spolu setkávají  a domlouvají podrobnosti odchodu. Na cestu se vydávají společně s kamarádem Robertem Kocandou 26. června 1939. Svému strýci řekl, že si jde hledat práci na stavbu dálnice, rodině, ve které si vypůjčil batoh, zdůvodnil jeho potřebu výletem do Beskyd. Pátrání po uprchlících bylo zahájeno asi po měsíci četnickou stanicí v Rouchovanech, samozřejmě bez výsledku.

Jejich společná cesta vede přes Francii do cizinecké legie v Alžíru. V říjnu 1939 byl v Agde zařazen ke 3. rotě 1. pěšího pluku, který bojoval v severní Francii. Po evakuaci do Velké Británie byl zařazen k 1. rotě 1. praporu. Brzy se přihlásil k plnění zvláštních úkolů a po absolvování speciálních kurzů (již v hodnosti rotného) se stal velitelem tříčlenné paraskupiny Bivouac, která seskočila v noci z 27. na 28. dubna 1942 na Křivoklátsku.

Pronásledovala je však smůla. Na první záchytné adrese neuspěli, pak zasáhla zrada, na kterou doplatili dva členové skupiny - parašutisté J. Čoupek a L. Zapletal byli zatčeni.

Zraněný Pospíšil se ukryl u příbuzných v Rešicích, později se přemístil k Malešicím a po skončení teroru heydrichiády do Telče, kde navázal spojení s ilegální skupinou. Do konce roku 1942 se spojil s dalšími ilegálními organizacemi na Táborsku a okolí. Slibně se rozvíjející spolupráce byla přerušena zatýkáním a koncem ledna 1943 se Pospíšil musel vrátit do Brna. Tam ho vyhledal zrádce K. Čurda, vylákal ho do Prahy, kde byl 12. února 1943 zatčen.

Odmítl spolupracovat s gestapem a proto byl odeslán do Terezína. Tam byl 28. října 1944 bez soudu zastřelen.

LITERATURA:

  • FIL. Položili své životy za svobodu. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 25.10.2004, č. 43, s. 5.
  • GRASGRUBER, Pavel. Rešice-55. výročí atentátu na R. Heydricha : Vzpomínková pietní akce. Znojmo : Ares 96.
  • KUDLÁČEK, Martin. Operace Bivouac. Znojemsko. 26.9.1995, roč. 5, č. 39, s. 5.

 
Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.