Karel Sudík
Karel Sudík

  • štábní kapitán, legionář

Karel Sudík se narodil 16. září 1894 v Bělči v berounském okrese.

V Berouně v letech 1905-1908 navštěvoval maďarskou základní školu, poté pokračoval ve studiích v Praze, kde v letech 1912-1913 studoval soukromou obchodní školu. V následujícím roce se Sudík začal připravovat na svou budoucí dráhu až ve Stockholmu, kde nastoupil na školu navigace. Ovšem po vypuknutí světové války byl mladý student krátce před svými dvacátými narozeninami povolán k plnění vojenské povinnosti. Do armády byl odveden 8. září 1914 ve francouzské Grandville.

Vojenská služba začala pro Karla Sudíka 21. listopadu 1917, kdy vstoupil do řad 1. pluku cizinecké legie. Během následujícího roku se dozvěděl o vzniku československých legií ve Francii a rozhodl se pro vstup do formujících se vojenských sil budoucího československého státu.

Jeho nejdůležitějším přidělením v československých legiích ve Francii byl 24. pluk, založený 18. ledna 1919 v Cognacu, s nímž se posléze Sudík vrátil do vlasti. Ve Francii Sudík vzhledem ke svým znalostem několika jazyků zastával zodpovědnou funkci tlumočníka mezi čs. legiemi a francouzským velením.

Konec války pro něj neznamenal bojové nasazení. Byl mezi vojáky, kteří pomáhali zajišťovat hranice a územní integritu mladé Československé republiky na Těšínsku i na Slovensku.

Poté jej vojenská služba zavedla s 24. plukem do Znojma. Zde byl nejprve velitelem čety, později roty. V roce 1929 byl povýšen do hodnosti štábního kapitána. V roce 1943 byl škpt. Sudík přeložen k 25. pluku do Lučence, kde byl také velitelem roty. Sudíkovi se během jeho aktivní služby nabízela i možnost navázat na zkušenosti z Francie, když mu president Masaryk nabídl vysoce významnou práci tlumočníka mezi francouzskou vojenskou misí a československou vládou. Sudík ovšem nabídku odmítl s odvoláním na zdravotní problémy. V roce 1935 byl právě ze zdravotních důvodů uvolněn z aktivní služby a počátkem prosince odešel do výslužby.

Vrátil se do Znojma, kde 7. září 1936 ve Starém Šaldorfu zemřel. Pohřben je v rodinném hrobě na louckém hřbitově.

Vysoké mínění, které o službě škpt. Karla Sudíka chovali nejen jeho nadřízení, dosvědčují ocenění a vyznamenání, která za svou službu zejména ve válečných letech ve Francii obdržel. V roce 1929 byl vyznamenán nejvyšším francouzským vyznamenáním Řádem Čestné legie ve stupni rytíř. Dále byl dekorován francouzským válečným křížem a medailí za zranění. Škpt. Karel Sudík byl dvakrát vyznamenán Československým válečným křížem 1918 a Československou medailí za statečnost. Soubor jeho četných ocenění za statečnost a vynikající službu byl věnován Vojenskému muzeu v Praze.

LITERATURA:

  • ALEXA, V. Bojovali za vlast : Štábní kapitán Karel Sudík. Znojemské listy. 23.4.1998, roč. 7, č. 16, s. 3.
  • ALEXA, Václav. Rytíři čestné legie osud dopřál jen dvaačtyřicet let života. Znojemské noviny. 25.7.2003, roč. 2, č. 30, s. 6.

 
Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.