V barvách klubu startoval v letech 1941-44
V barvách klubu startoval v letech 1941-44

  • sportovec, atlet, pedagog
                                                                           
Miroslav Vítek se narodil 30. září 1909 v Ivančicích. Po studiích na měšťanské škole odešel na rok do Vídně, aby se tam naučil německému jazyku. V roce 1927 se rodina přestěhovala do Znojma. Po návratu z Vídně se vyučil u svého otce v Ivančicích hřebenářství. Současně soukromě studoval reálku v Jevíčku, kde v roce 1937 maturoval. Ve stejném roce začal studovat chemii a tělesnou výchovu na přírodovědecké fakultě v Brně. Uzavření českých škol nacisty jeho studia přerušilo. Za války učil Vítek na obecné škole v Ivančicích. V roce 1945 dokončil studia a stal se středoškolským profesorem.

Po válce nastoupil Vítek do pedagogické služby a působil na různých znojemských školách. V letech 1945-1948 učil na Učitelském ústavu, poté do roku 1951 na gymnáziu, v letech 1951-1959 na pedagogické škole a pak ve funkci zástupce ředitele na SZŠ až do roku 1963. V letech 1964-1972 pracoval jako vedoucí kabinetu tělesné a branné výchovy KPÚ v Brně. Vedle vlastního učitelského povolání působil Vítek jako lektor tělesné výchovy na pedagogické fakultě v Brně. Roku 1969 dosahuje titulu doktora filozofických věd.

Již jako mladík začal Vítek sportovat. Od roku 1923 hrával fotbal za Slovan Ivančice. Dlouho se nemohl rozhodnout pro jeden sport. Byl výborným gymnastou, hrál odbíjenou, házenou, až nakonec dal přednost atletice. V roce 1927 jako osmnáctiletý již reprezentoval Brno proti Praze v sokolské atletice. Roku 1931 byl poprvé zařazen do reprezentace a na podzim překonal v kouli 15m hranici. V letech 1932 a 1935 se Vítek stal mistrem ČSR v disku. V této disciplíně byl dlouho naším nejlepším závodníkem. Jeho nejlepší výkon byl 45,32 m. Naši vlast reprezentoval úspěšně v deseti mezistátních zápasech a v roce 1936 se zúčastnil olympijských her v Berlíně ve vrhu koulí a hodu diskem.

Po válce nastoupil Vítek dobrovolně do funkce prvního státního trenéra vrhů. Roku 1955 byl jmenován mistrem sportu. V průběhu úspěšné závodní kariéry obdržel mnoho vyznamenání. Bylo mu uděleno Veřejné uznání za rozvoj tělesné výchovy a sportu I. Stupně. Rošického medaile a titul Vzorný trenér. Obdržel také řadu uznání od ministerstva školství ČSR a Městského Národního výboru ve Znojmě. Ještě v roce 1968 byl přeborníkem TJ Znojmo v hodu diskem a pak se pravidelně zúčastňoval tzv. veteraniád, kde dosáhl četných vítězství a vytvořil několik rekordů.

Velmi úspěšně se Vítek podílel i na přípravě největších našich tělovýchovných slavností - spartakiád. V roce 1955 byl oblastním náčelníkem, v roce 1960 okresním náčelníkem Svazarmu a na III. celostátní spartakiádě v roce 1965 členem krajského štábu. Po dlouhá léta působil Vítek také jako předseda metodické sekce OV ČSTV a předseda okresní sekce lehké atletiky.

Zemřel 30. března 1976 ve Znojmě.

Sportovní výkony:
S lehkou atletikou začal v r. 1923 (vrh koulí, hod diskem).

Výkony: Disk 2 kg - 28, 75 m (1924), 32 m (1925), 34, 30 (1926), 38, 75 m (1927), přes 40 m (1928), 45, 32 m (1936-1936). Koule 5 kg - 7, 43m (1923), 9, 50 m (1924), 11, 47 m (1925), 16 m (1926). Koule 7, 25 kg - 8, 75 m (1924), 9, 50 m (1925), 11, 49 m (1926), 12, 12 m (1927), přes 13 m (1928), 15, 01 m (1931). V r. 1936 reprezentant Československa na OH v Berlíně. Ve vrhu koulí obsadil 15. místo výkonem 14, 49 m. Trenér, rozhodčí a organizátor sportovních akcí např. Sportovní škola dorostu, Pohár Čs. rozhlasu, Jihomoravský pohár, spartakiády aj.

DÍLO:

  • Metodika pro učitele tělesné výchovy 1. stupně (1965)
  • Metodika pro učitele tělesné výchovy 2. stupně (1965).

Skripta:

  • Tělesná výchova na obecné škole (1947)
  • Tělesná výchova na pedagogických školách (1950)
  • Základní gymnastika (1949, pro posluchače Pedagogické fakulty v Brně)
  • Metodika tělesné výchovy (1950)
  • Metodika chemie (1951).

LITERATURA:

  • Materiály MěK Znojmo.


Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.