Bohumír Štědroň
Bohumír Štědroň


 • hudební vědec, hudební teoretik, hudebník, dirigent, univerzitní profesor

Narodil se 30. října 1905 ve Vyškově v muzikantské rodině a hudbě se věnoval celý život.

Po maturitě na gymnáziu ve Vyškově (maturoval r. 1924) krátce učil v Kuchařovicích u Znojma (1924/1925). Po doplňující maturitě na učitelském ústavě v Brně vyučoval zpěv na Gymnáziu ve Vyškově (1925-1927), poté začal studovat na Filosofické fakultě v Brně skladbu u J. Blatného (1925-1928) a klavír u V. Kurze (1926-1929). Po aprobaci ze zeměpisu a dějepisu vyučoval v Brně na středních školách. V letech 1931-1939 vyučoval na pedagogické fakultě,  v letech 1939-1945 a 1950-1952 na brněnské konzervatoři. Později se stal lektorem Filosofické fakulty v Brně, kde působil od roku 1963 jako univerzitní profesor.

Byl též pianistou, v brněnském rozhlase i ve Vídni nahrál četné cembalové koncerty, s bratry Janem a Milošem hrál v komorním souboru. Spoluúčinkoval s Moravským kvartetem, s Moravským dechovým kvintetem, byl mimo jiné sbormistrem Akademického pěveckého sdružení v Brně.

Jako hudební vědec se zabýval zejména českou hudbou 18. století, hudbou Leoše Janáčka i vztahy významných českých mistrů k Moravě. Byl redaktorem Pazdírkova hudebního slovníku i Československého hudebního slovníku osob a institucí, přednášel na mezinárodních kongresech, byl členem Mezinárodní hudební společnosti v Basileji.

Zemřel 24. listopadu 1982 v Brně.

DÍLA:

 • Janáček ve vzpomínkách a dopisech, 1946
 • Leoš Janáček v obrazech, 1958
 • Dílo Leoše Janáčka, 1959
 • studie o Její pastorkyni, vydána německy 1968
 • Leoš Janáček, 1976
 • Leoš Janáček – vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie, 1986
 • Dějiny hudby a Prostějovsko, 1938
 • J. B. Foerster a Morava, 1947
 • Lidová píseň v díle Josefa Suka, 1935
 • a další ...

Bohumír Štědroň byl strýcem neméně významného skladatele a hudebníka, Miloše Štedroně.

Miloš Štědroň
Miloš Štědroň

Ten na něj vzpomíná:

"Byl to právě můj strýc Bohumír Štědroň, který měl na mne největší vliv - vodil mě už jako malé dítě na koncerty, do divadla, seznámil mě s významnými brněnskými hudebními osobnostmi jako byl profesor Ludvík Kundera, pozdější rektor Janáčkovy akademie múzických umění, skladatelé Josef Blatný nebo Vilém Petrželka. Abych nezapomněl na moji krásnou a hodnou maminku, která byla učitelkou hudby; studovala konzervatoř ještě za dob Leoše Janáčka a přivedla mě k další výrazné osobnosti, profesorce Anně Holubové, u níž jsem studoval klavír."

Takto začíná své vzpomínání hudební vědec, skladatel a universitní profesor Miloš Štědroň. Už jako sedmiletý viděl poprvé na jevišti Její pastorkyni a zúčastnil se slavné světové premiéry Osudu Leoše Janáčka v roce 1958. Hudba Leoše Janáčka ho okouzlila natolik, že se její věnuje po celý svůj profesionální život: své badatelské poznatky o Janáčkově hudbě, ale i o jeho literárním díle shrnul v rozsáhlé monografii "Leoš Janáček a hudba 20. století".

LITERATURA:

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.