Karel Šmídek
Karel Šmídek

 • kněz

Karel Šmídek se narodil 17. května 1818 v Bystřici nad Pernštýnem.

Zakladatel české literární historie na Moravě. V letech 1852-1857 působil na gymnáziu ve Znojmě.

Studoval na gymnasiu a filosofické fakultě v Brně, potom na olomoucké universitě práva, ze kterých přestoupil do brněnského semináře, kde byl roku 1844 vysvěcen na kněze. Vyučoval na jihlavském gymnáziu náboženství, češtinu a filosofii. Po roce odešel do Znojma, kde byl pět roků a zbytek života již strávil na gymnáziu v Brně. Účastnil se vlasteneckého dění své doby, byl vynikajícím učitelem, spisovatelem zvláště v oblasti zaměřené na filosofii.

Jeho vlastenecké působení se opět probudilo v Brně působením Sušila a Procházky. Nejsilnější obrat v jeho náhledu nastal až v roce 1870, kdy se stal spolupracovníkem nově vzniklého časopisu s vědeckým zaměřením Časopis Matice Moravské, do které přispěl dlouhou řadou článků zvláště k literární historii na Moravě.

Na brněnském gymnáziu patřil Šmídek vedle Matěje Procházky k těm profesorům, kteří nejvíce ovlivnili studenta T. G. Masaryka.

Zemřel 2. října 1878 v Brně.

DÍLO:

 •   Věda, národnost, církev (1847) - teologicko-filosofický spis.

Publikované práce:

 •   Literární ruch na Moravě v nejnovější době (1870),
 •   Jan Erazim Vocel co básník (1875),
 •   Nynější stav jednoty bratrské (1873),
 •   Eliška Přemyslovna (1878),
 •   O purpuru v očích (1878) a jiné.

Za pobytu ve Znojmě napsal německé pojednání o řecké filozofii v programu gymnázia znojemského. Ve svých pracích se mimo jiné věnuje biografiím a literárně kritickému ocenění významných moravských autorů první poloviny 19. století. Získal cenný materiál k životům předních kulturních českých představitelů, s nimiž se se všemi znal nebo měl dobré informace z literárního brněnského prostředí.

Publikoval v časopisech a novinách: Čas, Osvěta, Beseda, Květy.

LITERATURA:

 •   HÝSEK, M.. Literární Morava v letech 1849-1885. Praha 1911.
 •   Jižní Morava 1974 II. Vlastivědný sborník. Brno 1974.
 •   Kalendárium osobností Moravy pro období 2001-2005. Brno, Moravská zemská knihovna 2001.
 •   Karel Šmídek. Neevidované materiály. Č. 330.
 •   Ottův slovník naučný. Praha 1905.
 •   SKUTIL, Jan. Karel Šmídek a počátky české literární historie na Moravě. Jižní Morava. Č. 2 (1974), s. 134-143.


Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.