• advokát, divadelní režisér

Narodil se 14. května 1904 v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde strávil své dětství a vychodil pět tříd obecné školy.

Gymnázium absolvoval v Moravských Budějovicích v roce 1923. Poté studoval na  Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promoce 30. června 1930). Po dokončení vysokoškolského studia nastoupil základní vojenskou službu, nejprve u 32. pěšího pluku v Košicích, poté ve škole pro důstojníky správní služby, kde dosáhl hodnosti poručíka. Závěr vojenské služby strávil ve Znojmě u 24. pěšího pluku.

V letech 1932-1938 byl koncipientem u známého znojemského advokáta JUDr. Viléma Veleby. V r. 1938 složil advokátní zkoušku a stal se samostatným advokátem. Advokátní kancelář měl v 1. poschodí domu Velká Michalská č. 12. V r. 1938 se přestěhoval do Moravských Budějovic, kde působil rovněž jako advokát.

V květnu r. 1945 se do Znojma opět vrátil ke své advokátní a politické činnosti. Člen městské rady a náměstek starosty města Znojma. V r. 1947 vítal ve své funkci prezidenta Edvarda Beneše při jeho návštěvě ve Znojmě. Byl činný v tělovýchovné organizaci Orel, v Křesťanských odborech, předseda spolku Katolický dům.

Po zrušení soukromé advokacie, které následovalo po únorových událostech r. 1948, nastala strastiplná životní pouť jeho početné rodiny (měl pět dětí), poznamenaná tím, že byl věřící katolík a aktivní člen místní organizace lidové strany. Postupně nechtěně vystřídal asi deset různých zaměstnání (prodavač v knihkupectví podniku Kniha, vedoucí závodní jídelny aj.).

V r. 1964 odešel do důchodu. Po celý zbytek života se věnoval především kulturnímu životu ve Znojmě a to zejména divadlu. Stal se režisérem dramatického souboru znojemského závodu Motorpal. Působil též jako člen muzejní rady. Je autorem řady historických studií. Měl též rozsáhlé vědomosti z dějin Znojma i okolí, což mnohokrát využil i při své průvodcovské činnosti.

Zemřel 17.října 1994 ve Znojmě.

LITERATURA:

  • KONEČNÝ,František. JUDr. Arnošt Stritzko, znojemský advokát. [Nepublikované materiály].
  • KEREMIDSKÝ,Marian. Významné osobnosti a události města Znojma : JUDr. Arnošt Stritzko – znojemský advokát. Znojemské listy, 4, 1995, č. 40, 21.10.1995, s.4.

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.