(vl. jménem Karl Anton Postl)

*3.3.1793 Popice u Znojma

+26.5.1864 Solothurn

Charles Sealsfield
Charles Sealsfield


 • spisovatel, cestovatel, žurnalista, teolog

Narodil se 3. března 1793 jako nejstarší z jedenácti dětí sedláka a rychtáře Antona Postla a jeho ženy Juliany v Popicích u Znojma.

Po obecné škole v Popicích studoval v letech 1803-1807 na gymnáziu ve Znojmě. Po maturitě vstoupil v Praze do křížovnického řádu. Roku 1809 absolvoval filosofická a poté i teologická studia na Karlově univerzitě. Jeho učitelem byl i Bernard Bolzano. Kněžský slib složil roku 1814 a stal se sekretářem řádu Křížovníků s červenou hvězdou.

Ve Vídni, kde se ucházel o místo dvorního sekretáře, nebyl úspěšný. Během ozdravného pobytu v Karlových Varech roku 1823 pak zmizel beze stopy.

Rodný dům v Popicích
Rodný dům v Popicích

Dnes již víme, že jeho kroky směřovaly přes Stuttgart a Curych do Le Havru. Na podzim roku 1823 přistál v New Orleansu ve státě Louisiana.

Zde se z řeholníka Karla Postla stává americký občan a světově známý spisovatel Charles Sealsfield (údajně podle starého jména viniční trati v Popicích – Siegelfeld), svá první díla však vydával pod pseudonymem C. Sidons. Do Evropy se vrátil r. 1826, ale následujícího roku odjel opět do Ameriky (1827-1830).

Po svém příjezdu do Ameriky se toulal po Mississippi a jihozápadě Spojených států, kde sledoval život indiánů a osadníků. V době občanské války prošel i Mexikem.

V roce 1829 se setkal s Josefem Bonapartem, Napoleonovým bratrem, a stal se jeho poradcem. V té době napsal i jedno ze svých nejlepších děl – soubor povídek „Kniha o kajutě“.

Na sklonku roku 1830 odjel Sealsfield znovu do Evropy. Žil v Paříži i v Londýně jako korespondent newyorského listu The Morning Courier and Enquirer. V londýnském časopisu The Englishmans Magazine publikoval v roce 1831 pět příběhů, které později použil i ve svých románech. Do Ameriky se opět vrátil ve 30. letech. Naposledy v USA pobýval v průběhu let 1853-1858. Závěr života prožil na svém statku ve Švýcarsku.

Ve Stuttgartu a v Londýně vydal knihu „Spojené státy americké, jaké jsou“ (1827) a v zápětí fiktivní cestopis „Rakousko, jaké je“ („Austria as it is“, 1828). V tomto díle ostře kritizuje habsburskou monarchii. V Čechách kniha nemohla vyjít až roku 1919. V lednu 1829 vydal své nejúspěšnější dílo, román „Tokeah aneb Bílá růže“. V Mexiku čerpal materiály pro knihu „Virey a aristokraté aneb Mexiko v roce 1812“ (1834). Jeho knihy zaujaly čtenáře po celém světě.

K jeho obdivovatelům patřila např. česká spisovatelka Božena Němcová, americký básník H. W. Longfellow a italský režisér Sergio Leone.

Zemřel vážně nemocný ve švýcarském Solothurnu 26. května 1864. Jeho identita vyšla najevo až na základě závěti, ve které svůj majetek odkazuje svým příbuzným v Popicích u Znojma.

Příležitostní známka a razítko k 200. výročí narození
Příležitostní známka a razítko k 200. výročí narození
 

Zajímavosti

Již v roce 1881 byla busta Ch. Sealsfielda umístěna jeho příznivci v Husových sadech. Po roce 1945 pak byl pomník přemístěn na nádvoří znojemského hradu. V současné době jsou ve Znojmě Sealsfieldovy busty dvě, ta druhá se vrátila do Husových sadů v 90. letech minulého století.

Socha na nádvoří znojemského hradu
Socha na nádvoří znojemského hradu


 • Na rodném domě v Popicích můžeme najít pamětní desku spisovatele.
 • Nad údolím řeky Dyje je tzv. Sealsfieldův kámen, vyhlídka, kde mladý spisovatel rád odpočíval.
 • V únoru 1993 byla ve Znojmě registrována Nadace Charlese Sealsfielda. Na podzim pak proběhlo mezinárodní odborné sympozium k životu a dílu Charlese Sealsfielda. Nadace již ukončila svou činnost.
 • V březnu 1993 proběhla v  Jihomoravském muzeu výstava „Charles Sealsfield – spisovatel dvou kontinentů“.
 • V  květnu 2002 se město Znojmo stalo členem Mezinárodní společnosti Charlese Sealsfielda.


Knihy v Městské knihovně Znojmo:

KNIHY OD CH. SEALSFIELDA

 • Ausgewählte Werke in acht Bänden
 • Austria as it is: or Sketches of continental courts
 • Das Blutige Blockhaus
 • Das Kajütenbuch
 • Der Kapitän : vereinfachte Fassung für Deutsch als Fremdsprache
 • Die Prärie am Jacinto
 • Kniha o kajutě, čili, Národní charakteristiky
 • Lebensbilder aus beiden Hemisphären
 • Rakousko, jaké je
 • Tokeah, aneb, Bílá růže
 • Tokeah und die Weite Rose

KNIHY O CH. SEALSFIELDOVI

 • Charles Sealsfield : Karl Postl. Soupis materiálů z pozůstalosti
 • Mys dobré naděje
 • Výbor z krásné prózy československé
 • Zwischen Louisiana und Solothurm
 • Janka,Otto - Odvedu tě k Siouxům
 • List,Rudolf - Karl Postl-Sealsfield
 • Ritter,Alexander - Schriftenreihe der Charles-Sealsfield
 • Sealsfield,Charles - Kniha o kajutě, čili, Národní charakteristiky
 • Smolle,Leo - Charles Sealsfield
 • Zettl,Walter - Karl Postl-Charles Sealsfield oder die Wandlung eines Prager Kreuzherrn zum Aufklärer

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.