Karel Pokorný
Karel Pokorný

 

 • sochař, profesor

Narodil se 18. ledna 1891 v Pavlicích.  Ve Vídni se vyučil se zámečníkem, v letech 1910-1911 studoval na škole uměleckého zámečnictví v Hradci Králové, poté do roku 1914 na Umělecko průmyslové škole (žák J. Drahoňovského) a poté jako žák sochaře J. V. Myslbeka na Akademii výtvarného umění (AVU) v Praze. Po ukončení studií zůstal ještě dalších pět let v ateliéru J. V. Myslbeka jako jeden z jeho pomocníků.

Již od roku 1918 vystavuje svá díla doma i v zahraničí (Bern, Záhřeb, Paříž, Benátky a další). Od roku 1920 byl členem SVU Mánes, s nímž pravidelně vystavoval.
Pracoval jako pedagog na ČVUT, kde učil modelování (1936-1939). Od roku 1945 působil jako profesor Akademie, kde založil svou speciální sochařskou školu, z ní vyšlo 79 absolventů, někteří z nich se poté věnovali např. restaurátorství uměleckých děl. V letech 1948-1950 pracoval jako rektor AVU v Praze, zastával též funkci předsedy Svazu československých výtvarných umělců.

Karel Pokorný si do rodiny vzal sirotka Zdenka Seydla (1916-1978), plně podporoval jeho výtvarný talent, proto již v roce 1929 Seydl poprvé vystavoval své dětské kresby.

Od roku 1939 byl nositelem Katzovy ceny České akademie věd. Třikrát se stal laureátem Státní ceny (1949, 1951, 1955), roku 1956 mu byl udělen nejvyšší čestný titul Národního umělce. V roce 1958 se stává jako jediný mezi našimi výtvarníky čestným členem Akademie umění SSSR. Při příležitosti 70. narozenin mu bylo propůjčeno jedno z nevyšších vyznamenání, a to Řád republiky. Brzy na to - 14. února 1962 - však v Praze umírá.

DÍLO:

pomníky:
 • Pomník zasypaným horníkům pro Lazy u Orlové, 1925
 • Padlý, 1926
 • Pomník obětem důlního neštěstí v Oseku u Duchcova, 1934
 • Božena Němcová, 1940-1954
 • Sbratření, 1945-1950
 • Alois Jirásek, 1954

sochy:
 • Matka, 1925
 • Země, 1925
 • Hlava Krista, 1939
 • Pieta, 1944

reliéfy:
 • Útok, Obrana, Umírání, Smrt, Oběť v Památníku národního osvobození

Památník obětem katastrofy na dole Nelson III
Památník obětem katastrofy na dole Nelson III

© Václav Čermák 4/2006 (z http://www.hrady.cz/?OID=4159)

LITERATURA:

 • TOMEŠ,Josef. Český biografický slovník XX. století. II. díl. K-P. Praha  : Paseka, Litomyšl : Petr Meissner, 1999. 469 s. ISBN 80-7185-246-5.
 • dapo. Rodák z Pavlic. Znojemské listy. 27.1.1996, roč. 5, č. 3, s. 3.
 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců. 1950-2003, XI. Pau-Pop. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2003. 371 s. ISBN 80-86171-16-7.
 • Osobnosti Jindřichohradecka – divadlo – činohra – herci – životopisy a profily [online]. A.Kaska.cz, c2004-2007. Dostupné z www: http://www.akaska.cz/?page=94 [citováno 2007-02-06].

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.