Albert Pek
Albert Pek

 

  • hudební skladatel, sbormistr, folklorista, pedagog, dirigent, sběratel lidových písní

Narodil se 21. října 1893 v Poděbradech.

Absolvent Konzervatoře v Praze, byl žákem V. Nováka (varhany a klavír, 1908-1916), státní zkoušky složil ze zpěvu a klavíru (1914). V r. 1920 se přestěhoval do Znojma.

Byl ředitelem Městské hudební školy (1920- 1939) ve Znojmě a zároveň pedagogem na českém reálném gymnáziu (výuka zpěvu - 1919-1920, 1926-1929, 1938-1939). Dále působil jako dirigent Znojemské filharmonie (1920-1938) a sbormistr Pěveckého sdružení Vítězslav Novák (1921-1938). V roce 1930 založil Pekovo dudácké sdružení.

V r. 1920 začal na Znojemsku sbírat lidové písně. Postupně se zaměřil i na region Haná, Slovácko, Brněnsko, Poděbradsko, Kouřimsko apod.

Po suspendování německými úřady odešel v r. 1940 do Prahy, kde v letech 1940-1955 pracoval v národopisné redakci Československého rozhlasu. Vyučoval také na pražské konzervatoři a AMU (1953-1958).

Jako klavírista vystupoval s Českým kvartetem, s Emou Destinnovou a houslistou J. Brůnou.

Zemřel 20. března 1972 v Praze.

DÍLA:

Skladatelská činnost je rozsáhlá. Psal skladby klavírní, komorní, orchestrální, melodramy, baletní pantomimy, smyčcové kvartety aj. Část jeho děl měla premiéru ve Znojmě. Například: opera Idylla  (1920), zpěvohra Leknínová královna (1924), baletní pantomima Povídám pohádku (1935), klavírní skladba Český tanec - hrána na pořadu I. řádného koncertu Znojemské filharmonie. Ke Znojmu se vztahují jeho smíšené sbory Znojem a České Znojmo.

LITERATURA:

  • Ročenka Okresního archivu ve Znojmě 1987. Znojmo :Okresní archiv, 1988. 116 s.
  • Od folkloru k folkloristice. Strážnice : Ústav lidové kultury, 1997, 238 s. ISBN 80-86156-06-0.

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.