Philipp Viktor Paulitschke Von Brügge
Philipp Viktor Paulitschke Von Brügge

 

  • cestovatel, zeměpisec, afrikanista

Narodil se 24. září 1854 v Čermákovicích, v okrese Znojmo v rodině statkářského revírního myslivce.

Vystudoval ve Vídni a ve Štýrském Hradci přírodní vědy, zeměpis a orientalistiku. Roku 1877 složil na gymnáziu státní zkoušku. Tři roky přednášel na gymnáziu ve Znojmě (kromě latiny a řečtiny vyučoval také češtinu, matematiku a tělocvik), pak roku 1880 v Hernalsu u Vídně a od roku 1889 až do své smrti na jednom z vídeňských ústavů.

Již od mládí projevuje zájem o geografii, etnografii a cestování. Nejprve cestuje po Evropě. V roce 1877 byl v Německu a Belgii, o dva roky později v Holandsku a Anglii. Soustředil se na studium Afriky a ve svých 26 letech vydal práci o dějinách výzkumu Afriky (Geographische Erforschung des afrikanischen Continents von der ältesten Zeiten bis auf unsere Tage, 1880), o dva roky později ji doplnil bibliografickou prací o Africe z let 1500-1750. Roku 1883 se habilitoval jako soukromý docent vídeňské univerzity.

Poprvé se dostal do Afriky roku 1880, kdy navštívil Egypt a podél Nilu dojel až do Núbie. Další, nejúspěšnější putování, podnikl roku 1885 v doprovodu svého mecenáše, velkostatkáře Dominika Kammela von Hardeggera. Východištěm se jim stalo město Harar, odkud podnikali výpravy do blízkého okolí. Během svých cest získal mnoho zeměpisných, ale též etnografických poznatků. Své výzkumy zpracoval v cestopise Harrar-Forschungsreise nach den Somal-und Gallaländer Ostafrikas (Lipsko, 1888), ve dvousvazkové práci Ethnographie Nordost-Afrika (Berlín, 1893, 1896) a dalších menších pracích a studiích.

Od roku 1888 přednáší Paulitschke etnologii a je mu přislíbena vlastní katedra. Jmenování univerzitním profesorem se však nedočká. Umírá předčasně 11. prosince 1899.

Philipp Paulitschke byl nositelem italského Korunního řádu a tureckého Osmanského řádu. Za svoji činnost výzkumnou a vědeckou byl povýšen do šlechtického stavu s přízviskem von Brügge.

DÍLA:

- Die Afrikaliteratur in der Zeit von 1500 bis 1750 n. Chr. (1882)- Die geographische Erforschung der Adal-Länder und Harraras in Ostafrika (1888)- Beitrage zur Ethnographie und Anthropologie der Somal, Galla  und Harrari (1886)- Die afrikanischen Neger (1879)- Der Antheil Oestereichs an der Afrikaforschung in den letzten fünfzig Jahren (1898)

LITERATURA:

  • MARTÍNEK,J.;MARTÍNEK,M. Kdo byl kdo : Naši cestovatelé a geografové. Praha : Libri, 1998. 509 s. ISBN 80-85983-50-8.
  • Ottův slovník naučný. 19. díl. P-Pohoř. V Praze : J. Otto, 1902, 1051 s.
  • pl. Z moravským Čermákovic na temný kontinent. Znojemská rovnost. č. 176, 23.9.1994.
  • pl. Zapomenutý rodák z Moravskokrumlovska Philipp Paulitschke von Brügge. Znojemské listy, č. 26, 12.7.1994.

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.