• geometr, protifašistický bojovník

Rudolf Melkus se narodil 4. března 1908 v rodině vídeňských Čechů. Navštěvoval ve Vídni českou školu Komenského. Uprostřed l. světové války se Melkusovi přestěhovali do Znojma. Zde Rudolf studoval místní gymnázium a absolvoval jej s vyznamenáním.

Díky svému smyslu pro přesnost i zálibě v rýsování a kreslení a na doporučení spolužákova otce inž. Geometra Hájka, byl Rudolf Melkus v roce 1929 přijat na měřičském úřadu města Znojma. Zde uplatnil své záliby a znalosti jak na úseku měřičském a územním plánování, tak i veřejně prospěšném.

Založil také v oblasti Louky, Marešova a přilehlých částí Znojma třetí junácký oddíl. Dlouho jej úspěšně vedl, později se stal jednatelem Sdružení svazu junáků skautů  RČS ve Znojmě. Roku 1938 se oženil a narodila se mu dcera.

V roce 1939, kdy nacisté zabrali Znojmo, byl jimi uvězněn a odvezen do Vídně, ale za půl roku byl propuštěn. Odstěhoval se s rodinou do Brna, kde pracoval na městském úřadě.

V Brně se ihned zapojil do podzemního hnutí. Jednoho dne v roce 1941 si však pro něj přišlo gestapo. Byl zatčen a uvězněn v Kounicových kolejích, vyslýchán a krutě mučen. Nepřiznal se, nic neprozradil. Sám trpěl, aby zachránil spolupracovníky.

Jen stále nevěděl, jak mohl být prozrazen. Až jednoho dne se setkal u výslechu s dobrým známým, který s ním byl v odbojné skupině a který svědčil proti němu.

A potom už všechno spělo rychle k tragickému konci. 30. září 1941 byl Rudolf Melkus vyveden z cely a už se nevrátil. Byl popraven.

Pamětní deska věnovaná obětem 2. světové války
Pamětní deska věnovaná obětem 2. světové války

Dne 28. října 1946 byl vyznamenán in memoriam nejvyšší skautskou poctou Junáckým křížem za vlast, zlatým stupněm. Na jeho počest byla ve Znojmě přejmenována bývalá ulice Vrbkova ve čtvrti Marešov na ulici Melkusova.

V roce 1947 byla také ve foyeru bývalé radnice v 1. poschodí odhalena bronzová pamětní deska, společná třem členům městské správy: prvnímu českému starostovi města Znojma JUDr. Marešovi, který zahynul v Terezíně, Rudolfu Melkusovi, popravenému v Kounicových kolejích a Václavu Pražákovi, členovi prvního revolučního národního výboru, padlému rukou nacistů v první den osvobození města Znojma, 8. května 1945.

DÍLO:

Zpracoval a nakreslil první český plán města Znojma v nástěnném formátu, který v šestibarevném provedení vydalo knihkupectví A. Kloudy ve Znojmě. Ve spolupráci s tehdejším předsedou Klubu turistů, ředitelem měšťanské školy K. Zobalem, zpracoval turistického průvodce Podyjím, nakreslil mapu středního a horního Podyjí se značenými turistickými stezkami.

LITERATURA:

  • LÁTOVÁ, Milada. Oldskauti a trempové Podyjí : Rudolf Melkus. Znojemské listy. 24.6.1995, roč. 4, č. 24, s. 5.
  • MP. Obrázky z historie : Melkus Rudolf. Nové Znojemské listy. 26.9.1997, roč. 1, č. 16, s. 6.
  • ŠABACKÝ, J.. Nezapomeneme...Znojmo, 1947.


Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.