Max Mayer
Max Mayer


 • prelát, baron

Narodil se 3. prosince 1845 v Kroměříži jako Maximilian Thaddäus Mayer.

Absolvoval kroměřížské gymnázium. V letech 1864-1867 studoval teologii na biskupském učilišti v Brně. Na kněze byl vysvěcen 6. června 1868. Šest let působil jako kaplan v Brně. V listopadu 1874 (do r. 1891) odjel do Říma, aby si rozšířil své vzdělání. Získal doktorát teologie. V roce 1880 se stal apoštolským pronotářem.

O rok později onemocněl a vrátil se zpět na Moravu. Tři roky působil v Černé Hoře a poté v Křídlovicích - Božicích na Znojemsku. V roce 1899 byl jmenován sídelním kanovníkem metropolitní kapituly v Olomouci.

Dne 18. července 1901 mu bylo přiznáno právo používat predikátu rytíř z Ahrdorffu a Wallersteinu. O patnáct let později získal císařským diplomem ze dne 14. června 1916 titul barona.

Do Božic se stále vracel. Měl velký podíl nejen organizační, ale i finanční na založení dívčího penzionátu Maria Hilf (původně dětského útulku pro starce a děti). Základní kámen ústavu byl položen 12. října 1894. Původní stavba byla za necelý rok dokončena a 8. září 1895 posvěcena. Správu převzaly sestry sv. Karla Boromejského a kromě útulku zde zřídily i školu pro industriální učitelky. Penzion od svého vzniku prošel několika stavebními úpravami. Neúplný letopočet na štítu budovy svědčí o její konečné dostavbě roku 1906. Od roku 1950 je v penzionu Maria Hilf domov důchodců.

dnešní domov důchodců v Božicích *
dnešní domov důchodců v Božicích *

Byl velkým milovníkem umění. Muzejní sbírky znojemského muzea obohatil zejména darem mnoha církevních památek, nerostů, obrazů a starých tisků. V roce 1921 město Znojmo od něj zakoupilo soubor indických loveckých a bojových zbraní a kolekce japonských pušek, které si přivezl ze svých cest po Asii v letech 1900-1901. Tehdejší starosta města Znojma dr. Mareš mu v děkovném dopise přislíbil, že sbírka ponese jeho jméno. Stalo se tak při znovuotevření muzea v roce 1922.

Při příležitosti oslav 60. výročí svého vysvěcení na kněze - 7. července 1928 - v Božicích zemřel.

DÍLA:

 • Aus Südmähren’s Deutsch und Latein (1921)
 • Judith, die deutsche Frau auf dem Przemyslthron (1921)
 • Santa Cordula, Schutzfrau von Olmütz, Köln und Osnabrück
 • Die letzte Weinlese des Stiftes Klosterbruck
 • Sebastian Freytag von Czepiroh
 • Ewald Barth, der Dorfschied
 • Kaiser Siegmund’s Tod auf der Burg in Znaim
 • Uffo von den Siebenhöfen
 • Elisabeth von Thüringen
 • Ethel, das Ziegeunermädchen
 • Gerkoh von Eberstein
 • Dietholm Florian
 • Die Papstwahl Inocenc XIII. (1874),
 • Unverzichtbare Rechte (1904)

Šest jeho divadelních her je uloženo v knihovně Jihomoravského muzea ve Znojmě. Náměty her čerpal z historie a pověstí Znojemska. Skládal též básně, které ve dvacátých let vycházely v Znaimer Wochenblatt.

LITERATURA:

 • Kulturní kalendář 93. Znojmo, l992.
 • Max Mayer z Ahrdorffu a Wallensteinu. Znojemský týden, 2004, (19.4.2004), s.6.
 • LAN. Střípky ze života nevšední osobnosti. Moravské noviny Rovnost. Roč.5, 1995 (1.12.1995), s.8.
 • PFISTER,Anton; PFISTER,Lucia. Possitz gross Grillowitz : Neuwidenbach. [S.l.], [1992?].
 • Dostupné na: Božice historické : 1945-2002 [CD-ROM]. Božice : Informační centrum DSO NIVA, 2003.
 • * Božice historické : 1945-2002 [CD-ROM]. Božice : Informační centrum DSO NIVA, 2003.

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.