Emanuel Krescenc Liška
Emanuel Krescenc Liška

 

  • byl významným českým malířem, vrstevníkem a přítelem Mikoláše Alše a  Aloise Jiráska. Věnoval se malbě náboženských a mystických výjevů.

Narodil se 19. dubna 1852 v  Mikulovicích na Moravě (okr. Znojmo).

Své mládí strávil v Milevsku, kde byl jeho otec správcem premonstrátských statků. V letech 1869-1873 studoval na pražské malířské akademii a v roce 1874 se stal asistentem kreslení na státním reálném gymnáziu v Praze. Poté studoval 3 roky na akademii pod vedením ředitele Swertse. Z této doby mimo ilustrací a menších žánrových obrázků pocházejí jeho alegorické kartony: Vltava, Původ národní písně a Mor.

Přičiněním Klarovy nadace odešel roku 1878 do Mnichova, kde byl do roku 1880 žákem profesora O. Seitze na akademii. Roku 1879 dosáhl druhé ceny (první udělena nebyla) ze soutěže na výzdobu pasáže Národního divadla v Praze a o dva roky později namaloval společně se Schikanedrem v témže divadle vlys v saloně královské lože, který byl později zničen požárem. Jeho nejznámějším dílem je kopie Mánesových měsíců na kalendářní desce pražského orloje, kterou dokončil v prosinci 1880.

Po návratu z Mnichova vytvořil mnoho žánrových obrázků: Starý mládenec, Ráno Popeleční středy aj. a posléze i velká plátna Hagar a Ismael (1883). Tímto obrazem debutoval na mezinárodní umělecké výstavě v Mnichově. Obraz byl poté r. 1884 vystaven v Praze a koupen nakladatelem Šimáčkem. Jeho reprodukce vyšla jako premiéra Světozora. Dnes je obraz uchován v městské obrazárně v Plzni. V roce 1884 vymaloval Liška v Praze nástěnný obraz Ukřižovaný a Kristus v Getsemaně v kapli sv. Rafaela v Klarově ústavu slepců. Na objednávku S.V.U.P. v Praze vznikl r. 1885 v Mnichově obraz Kain.

Od října 1885 do dubna 1888 cestoval Liška po Itálii a pobýval v Římě, za podpory Klarovy nadace. V Římě namaloval pro kapli sv. Rafaela na Klárově obraz Kristus na hoře Olivetské (1885) a pro kostel v Rosenheimu v Bavorsku oltářní obraz. Mimo četné krajinářské studie vznikl v této době i rozměrný obraz Císaři Maximiánovi zjevují se jeho oběti, za který získal na mezinárodní výstavě v Mnichově druhou zlatou medaili. Obraz byl r. 1889 vystaven na Žofínském ostrově v Praze při elektrickém osvětlení, které se stalo příčinou katastrofy, při níž byla velká část obrazu zničena. Svého římského studia měsíčního světla využil ještě Liška v obrazech Sen Michela-Angela Buonarottiho  a Vdovec.

Od roku 1888 byl profesorem Umělecko-průmyslové školy v Praze. Byl členem Umělecké besedy (od 1875), ČAVU (od 1892) a zakládající člen Jednoty umělců výtvarných (JUV, 1898).

Je autorem znaku městyse Loděnice. Vytvořil velkou řadu vynikajících umělecký děl, rozměrných pláten, zejména v Mnichově, jimiž debutoval na mezinárodních uměleckých výstavách. Mimo námětů světských namaloval značné množství obrazů na motivy církevní, jež zdobí prostory uměleckých stavebních památek jak u nás, tak v cizině. Některá z jeho děl jsou umístěna v Národní galerii v Praze, Římě a v Mnichově.Zemřel v Praze 18. ledna 1903 následkem přechozeného zápalu plic.

DALŠÍ DÍLA:

Svítání po Velkém pátku, U studně, Hříšnice, Předtucha jara, Král Lear, Llais, Zastaveníčko, Mackbeth, Alchymista, Studie krajiny z Loděnic, Italská  vila, Žabí koncert, Výhled z ateliéru v Římě, Sousedé, Poslední svého rodu, Vodník, Madona

 

LIŠKA Emanuel Krescenc (1852-1903), olej na dřevě, 14x20,5 cm, rámováno, nedatováno, signováno vpravo nahoře, restituce z Národní galerie Praha číslo O 1854, Waldesova obrazárna číslo 581, autor viz T 2/40, TB 23/285, B 3/135
LIŠKA Emanuel Krescenc (1852-1903), olej na dřevě, 14x20,5 cm, rámováno, nedatováno, signováno vpravo nahoře, restituce z Národní galerie Praha číslo O 1854, Waldesova obrazárna číslo 581, autor viz T 2/40, TB 23/285, B 3/135

LITERATURA:

  • PERNICA,Bohuslav. Výtvarné umění západomoravské : kulturně historický přehled. Jihlava : Novina, 1939. 98 s.
  • FRIEDL,Antonín. Královská kaple sv.Kateřiny ve Znojmě. Praha : Čedok, 1953. 32 s.
  • TOMAN,Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. Svazek 1. 5. vyd. Praha : Ivo Železný, 2000. 224 s. ISBN 80-237-3633-7.
  • Nová encyklopedie českého výtvarného umění. 1. díl, A-M. Praha : Academia, 1995. 546 s. ISBN 80-200-0521-8.
  • Ottův slovník naučný : ilustrovaná encyklopedie obecných znalostí. 16. díl, Líh-Média. Praha : J. Otto, 1900. 1058 s.
  • http://www.antiq.cz/aukce/m-n/katalog1-99/cz/364.html [citováno 7.1.2003].


Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.