Beneš Metod Kulda
Beneš Metod Kulda

 

 • spisovatel, sběratel a vydavatel moravských pohádek, kněz, překladatel

Narodil se 16. března 1820 v Ivančicích, v početné rodině kožešníka.

Po vychození německé obecné školy přešel do 3. třídy hlavní školy, poté studoval na jihlavském gymnáziu (1833-1839), v Brně pak filozofii a teologii (od r. 1841 jako žák F. Sušila).  První místo jako kaplan přijal roku 1845 v Židlochovicích a zde vznikly jeho první literární práce.

Jako kaplan též působil v Loděnicích (1848-1850), kde se podílel na akcích proti účasti na volbách do německého sněmu ve Frankfurtu. Vysloužil si tím přeložení až do Starého Hobzí u Slavonic. Roku 1850 byl povolán do Brna jako duchovní správce v ochranovně pro zanedbanou mládež, kde působil až do roku 1859.

Patřil k nejvýznamnějším českým kulturním pracovníkům v tehdejším Brně. V letech 1850-1859 zde vydával kalendář Moravana, psal články a úvahy do České včely, Pražských novin, Moravských novin a Vídeňského týdeníku. Vydával sbírky veršů a prózu.

Do let brněnského působení spadá vydání Moravských národních pohádek. O prázdninách v letech 1853 a 1854 se Kulda léčil v Rožnově pod Radhoštěm a v okolí ve vesnicích se seznámil s lidovými vypravěči pohádek a zapisoval jejich vyprávění. Kulda se snažil zachytit lidové povídání co nejvěrněji. Do vybraných textů (vyřadil povídky drastické, proticírkevní, obhroublé, rozpustilé apod.) zasahoval co nejméně. Vydal celkem pět svazků Moravských národních pohádek a pověstí, a to dva díly z okolí rožnovského a po jednom z okolí Olejnice, Kamenice a Sloupu. Rukopisy jeho pohádek jsou uloženy v muzeu v Ivančicích, stejně jako rukopisy ostatních jeho děl.

V letech 1859-1870 byl farářem v Chlumu u Sedlčan v Čechách. Také v tomto kraji se účastnil veřejného života a byl zvolen jako poslanec do českého zemského sněmu. Roku 1870 byl jmenován kanovníkem vyšehradským. Zároveň zastával různé církevní úřady, především dozor nad školami. Oslepnutí v posledním desetiletí života ho vzdálilo od veřejného života. Své pozdější práce většinou diktoval.

Redigoval časopis Posvátná kazatelna (1864-1893), kalendáře Moravan (1852-1860), Poutník (1874-1875), Kalendář svatováclavský (1874 a 1875), zúčastnil se založení časopisu Čech. Dále přispíval do Týdeníku (pod pseudonymem B. Skalkovič), České včely, Hlasu Jednoty katolické, Moravských novin, Vídeňského týdeníku, Pražských novin aj. Vydával a velké části sám psal sbírku lidové četby Horlivý a veselý budíček v rodinách křesťanských (1856-1858, 5 svazků).

Kulda psal kázání a jiné náboženské spisy, brožury polemicky hodnotící různé dobové otázky z hlediska katolické církve, povídky a knihy umělecky nevýznamných veršů náboženského obsahu, jimiž se snažil didakticky působit na mládež (písně a deklamovánky) i dospělé a varovat před novými myšlenkovými proudy.

Do Kuldových farářských let v Chlumu spadá i soudní proces, v němž byl obviněn v souvislosti s vydáním brožury Církev a společnost od jeho přítele Jana Bílého. Úřady celý náklad jako protistátní konfiskovaly a oba kněží, Kulda i Bílý, byli postaveni před soud. Kulda přednesl na svou obhajobu vynikající řeč a soud oba obžalované osvobodil.

Beneš Metod Kulda zemřel v Praze 6. května 1903, a jako ctěná a význačná osobnost byl pohřben na vyšehradském hřbitově.

DÍLA:

 • Krásné večery (1852)
 • Moravské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského (1854)
 • Písně a básně pro školy národní (1856)
 • Svatba v národě českoslovanském čili Svatební obyčeje, řeči a promluvy, přípitky a písně s nápěvy národními (1858)
 • Záhuba z pověry (1858)
 • Životopis Tomáše Procházky, kaplana v Ivančicích (1863)
 • Deklamovánky (1884)
 • Pravda a blud (1888)
 • Ježíšek (1888)
 • Sněm ptactva zpěvného a spojencův krákoravých (1889)
 • Legendy (1894)
 • Štědrovečerní dar (písně a básně, 1895)
 • Díkuvzdání (1895)
 • Mojžíš (1896)
 • Vánoční strom (1896)
 • Církev a národ (1896)
 • Rady a výstrahy časové (1896) a další…

Obrázek z knihy ?Moravské národní pohádky? (Beneš Metod Kulda, rok vydání 1922).
Obrázek z knihy ?Moravské národní pohádky? (Beneš Metod Kulda, rok vydání 1922).


Pohádka z knihy ?Moravské národní pohádky? (Beneš Metod Kulda, rok vydání 1922).
Pohádka z knihy ?Moravské národní pohádky? (Beneš Metod Kulda, rok vydání 1922).

LITERATURA:


Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.