(vlastním jménem Jiří Paukert)

Jiří Kuběna
Jiří Kuběna

 

 • básník, historik umění, kastelán hradu Bítov

Narodil se 31. května 1936 v Prostějově v rodině letce a sochařky. Dětství prožil v Praze, v roce 1948 se s rodiči stěhuje do Brna, kde vystudoval gymnázium. V letech 1954-1959 studoval dějiny umění na Filosofické fakultě brněnské univerzity. Od roku 1959 pracoval v Krajském památkovém středisku v Brně, poté Státním památkovém ústavě v Brně.

Od roku 1994 pracuje jako kastelán hradu Bítova. Poprvé tam přišel již roku 1955, kdy jako student provázel turisty. Na hradě též organizoval celostátní setkávání básníků (1996-2000).

Svůj umělecký pseudonym Kuběna převzal roku 1958 po své osudové lásce, Zdeňku Kuběnovi, kterého potkal v červnu 1955 na zámku v Lednici, kde oba provázeli.

Od 50. let 20. stol. publikoval v samizdatech a bibliofilsky. V letech 1953-1954 s Václavem Havlem a kroužkem „šestatřicátníků“ vydává Rozhovory 36, s Pavlem Švandou zakládá v Brně odbočku „36“. V 60. letech publikoval v časopisech Tvář a Sešity a ve sbornících Podoby. V 70. letech působil jako dramaturg bytového divadla Šlépěj v okně. Od roku 1988 spolupracoval v časopise Střední Evropa. V letech 1990-1991 byl redaktorem revue Proglas. V roce 1991 stál u zrodu společnosti Dědictví Jakuba Demla a nakladatelství Votobia.

Mezi jeho přátele patřili či nadále patří Jan Zábrana, Josef Topol, Viola Fischerová, znojemský rodák Pavel Švanda či bývalý prezident Václav Havel, Jakub Deml, Mikuláš Medek, Jiří Kříž a další.

28. října 1998 mu prezident ČR Václav Havel udělil zlatou medaili za vynikající výsledky v poesii.

DÍLA:

 • Zpívající Voliéra (1953)
 • Zjevení (1965)
 • Audience u papeže (1966)
 • List Josefu Pavlicovi (1967)
 • Nelítostné zastaveníčko (1968)
 • Žízeň Hvězdy Jitřní (1986)
 • Hvězda a Kříž (1986)
 • Tanec vážky (1990)
 • Moře v Úplňku (1991)
 • Láska Boha I Člověka (1991)
 • Krev ve víno (1995)
 • Paní na Duze (1998)
 • Doryforos i Ganymedes (2004)
 • a další.

LITERATURA:

 • Jiří Kuběna [online]. Brno : Vetusvia, 2005 [cit. 2006-27-04]. Dostupný z WWW: http://www.vetusvia.cz/autori_jl/jiri_kubena.html.
 • Slovník zakázaných autorů: 1948-1980. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 541 s. ISBN 80-04-25417-9.
 • ahk-lav. Co to pořád máte s básníky? Už žádní nejsou. Konec konců. 2005, roč.2, č.1, s.29-32.
 • smo. Básník a historik Paukert je duší Bítova. Mladá fronta dnes. 2001, roč. 7, 17.9.2001, s.6 D.
 • TOMEŠ,Josef et al. Český biografický slovník XX. století. II. díl, K-P. Praha : Paseka, Litomyšl : Petr Meissner, 1999. 648 s. ISBN 80-7185-246-5.

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.