Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.


Knihovna Jiřího Mahena nabízí poslední volná místa v rekvalifikačním kurzu Knihovník v knihovně pro děti, termín zahájení od 9. 9. 2019. Kurz bude probíhat po dobu cca 12 týdnů v e-learningovém kurzu doprovázeném 8 prezenčními dny plnými přednášek, praktických cvičení, výukových simulací apod. Úspěšní účastníci kurzu získají Potvrzení o absolvování. Kurz zároveň slouží jako příprava pro vykonání zkoušky dle NSK. Zájemci tak mohou po skončení kurzu složit zkoušku a získat Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Cena za kurz je 1000,- Kč (kurz bude finančně podpořen MK ČR z programu VISK2). Cena za zkoušku, ke které se úspěšní absolventi kurzu hlásí zvlášť, je 1 500,- Kč.
Další podrobné informace - termíny pro přihlášení a přihlášku ke stažení naleznete na https://www.kjm.cz/knihovnicinsk.


Moravská zemská knihovna v Brně nabízí volná místa v kurzech:

Referenční knihovník a Knihovník v přímých službách
- termín konání: 2. září až 31. prosince 2019
Kurzy obsahově vychází z Národní soustavy kvalifikací a jsou ideální přípravou k získání zkoušky z daných typových pozic profese "Knihovník/knihovnice". Důraz je kladen na praktické procvičení dovedností.
Přihlášky a další informace najdete zde:
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 je pro rok 2019 cena těchto kurzů 1.000,-.
Cena zkoušky (ke které se uchazeči hlásí zvlášť) je u úspěšných absolventů těchto kurzů 1.500,-.

Současně nabízíme také volná místa do e-learningového kurzu Digitalizace v knihovnách.
Tento kurz je zdarma a více informací a kontakt pro přihlášení najdete
zde: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach

Nově najdete informace z regionálního oddělení MěK Znojmo také na Facebooku
Regionální oddělení Měk Znojmo nabízí školení knihovníků. Bližší informace najdete v sekci Vzdělávání knihovníkůKolegyně a kolegové,

obracíme se s prosbou na KNIHOVNY A JEJICH VEDENÍ O ÚČAST V CELOSTÁTNÍM PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ.

Průzkum si klade za cíl PODROBNĚ ZMAPOVAT SOUČASNÝ STAV SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL v oblasti vzdělávání, identifikovat základní problémy a hledat cesty ke zlepšení a změnám. Dlouhodobým cílem rozvoje knihoven je jejich intenzivnější zapojení do procesu vzdělávání a učení. Knihovny jsou nedílnou součástí vzdělávacího systému, proto jsou školy jejich přirozenými partnery, ale podrobné informace o tomto partnerství chybí.

DOTAZNÍK JE URČEN VŠEM TYPŮM KNIHOVEN. Na základě společného jednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se předpokládá, že obdobný průzkum bude proveden i ve školách.

PROSÍME O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU NEJPOZDĚJI DO 7. ČERVNA 2019:

Dotazy v souvislosti s průzkumem posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Díky za spolupráci

Vit Richter
Narodni knihovna CR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 338
Fax: +420/221 663 175
mobil: +420/603 223 627
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/Svaz měst a  obcí a Ministerstvo pro místní rozvoj vydaly publikaci Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce"

Publikace formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce. Odpovídá  na otázky: Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací?

Ke stažení na: https://www.mmr.cz/getmedia/bc54432c-2d0a-4b92-8149-9d750814ec13/Narodni-dotacni-zdroje-2019-web.pdf.aspx?ext=.pdf

Vit Richter
Narodni knihovna CR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 338
Fax: +420/221 663 175
mobil: +420/603 223 627
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nkp.czhttp://knihovnam.nkp.cz/http://www.skipcr.cz/


Na webových stránkách Moravské zemské knihovny v Brně https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna

najdete veškeré informace k letošnímu ročníku projektu Česká knihovna - část pro knihovny.

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve 2. kole výběrového dotačního řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Program Veřejné informační služby knihoven - VISK

VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven


Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana https://www.mkcr.cz/


VISK též na:

http://visk.nkp.cz/


Bližší informace:                                                                        

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1)

Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627


!!! Uzávěrka: 31. května 2019 !!!Klub tvořivých knihovníků vydal první letošní jarní číslo elektronického časopisu Malý tvořivec. Časopis je společným dárkem dětem, které chodí do knihovny. Obsahuje autorské listy různých kvízů pro předškolní děti i pro děti z nižších školních tříd a snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost. Časopis vychází 2x ročně a tematicky je věnován různým ročním obdobím.

Jednotlivá čísla jsou ke stažení ve formátu pdf z webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP. Naleznete je na adrese:

Knihovny mohou jednotlivé stránky libovolně tisknout a kopírovat pro účely různých akcí pořádaných v knihovnách i pro jednotlivé malé čtenáře. Pro potřeby knihovny doporučujeme použít běžnou plastovou nasazovací hřbetní lištu, aby listy držely u sebe a daly se v případě potřeby rychle rozpojit.