Do literární soutěže Autorské čtení 2011 bylo zasláno 93 soutěžních prací z celé České republiky, které byly rozděleny podle literárních žánrů na poezii a prózu a dále podle věku autora.

Do 1. kategorie patří práce žáků 2. a 4. tříd. Bylo zasláno 14 prací.

2. kategorie byla obeslána  21 příspěvky žáků 5. a 6. tříd.

Do 3. kategorie bylo zasláno 39 literárních prací a sem patří práce žáků 7. – 9. tříd.

O 20 méně prací bylo zasláno do 4. kategorie tj. 19 prací studentů středních a učňovských škol.

A které školy se zúčastnily 6. ročníku literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol?

ZŠ Jubilejní park, ZŠ nám.Republiky, ZŠ Prokopa Diviše Přímětice, ZŠ Mládeže, ZŠ Prosiměřice,  Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium Dr. Karla Polesného a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přímětická. A jak jsem na začátku říkala své literární příspěvky nám přišly z celé České republiky, tak tedy ze ZŠ Eduarda Beneše Písek a SOU pro děti se specifickými poruchami učení z Ostravy – Poruba.

 

Autorské čtení

 

Výsledky literární soutěže Autorské čtení ZŠ a studentů středních a učňovských škol 2011

I. kategorie    PRÓZA

Čestné uznání získávají žáci 2.A. ZŠ Jubilejní park, třídní pedagog Milena Bachelová

3. místo   - žákyně 3.A. ZŠ nám. Republiky Kristýna Mészová

2. místo žák 4.A. ZŠ Prosiměřice  Daniel Čapoun

1. místo žákyně 3.A. ZŠ Prokppa Diviše Přímětice Jana Bořilová

 

I. kategorie POEZIE

3. místo žákyně 4.B. ZŠ nám. Republiky Michaela Smolíková

2. místo žákyně 4.B. ZŠ nám. Republiky Anežka Jelečková

1. místo žákyně 2.A. ZŠ Prokopa Diviše Přímětice Lucie Svobodová

 

II. kategorie  PRÓZA

Čestné uznání

Žákyně ZŠ Mládeže Tereza Klempová

Žák ZŠ Prosiměřice Tomáš Vrána

3. místo - žákyně 5.B. ZŠ Prosiměřice Sabina Dufková

2. místo – žákyně 6.A. ZŠ Prokopa Diviše Přímětice Tereza Meiringerová

1. místo žákyně 6.A. ZŠ P.Diviše Přímětice Helena Leischnerová

 

II.kategorie POEZIE

Čestné uznání – žákyně 5.B. ZŠ Jubilejní park Daniela Reiterová

3. místo – žákyně 5.B. ZŠ nám. Republiky Vendula Balíková

2. místo žák 5.B. ZŠ Jubilejní park Vojtěch Poláček

1. místo žák 5.B. ZŠ Jubilejní park Kryštof Juránek

 

III. kategorie PRÓZA

Čestné uznání

Hana Ptačovská, žákyně 7.třídy ZŠ Mládeže

Radka Koubková, žákyně 8.B. ZŠ E. Beneše, Písek

Andrea Večeřová, žákyně 8.B. ZŠ Prokopa Diviše Přímětice

Kalifa Mohamed, žák 8.C. ZŠ Mládeže

 

3.místo – Natálie Türková, žákyně 8.A. ZŠ Mládeže

2.místo Kamila Šteflová,  žákyně 9.A. ZŠ Mládeže

1. místo Adéla Barabášová, žákyně 7.A. ZŠ Prokopa Diviše Přímětice

1. místo Ondřej Koc, žák 9.A. ZŠ E.Beneše Písek

 

POEZIE

3. místo – Jana Sára Kogutová, žákyně 8. třídy ZŠ Mládeže

2. místo nebylo uděleno

1. místo Ilona Bařáková, žákyně 8.A. ZŠ Prosiměřice

1. místo Tomáš Pfeifer, žák 9. třídy ZŠ Mládeže

 

IV. kategorie

PRÓZA

3. místo nebylo uděleno

2. místo získala studentka SOU a SOŠ Znojmo, Přímětická, Dana Hlaváčková

1. místo –studentka Gymnázia Dr. Karla POLESNÉHO, Hana Voříšková

 

POEZIE

Čestné uznání

-studentka SŠ prof. Z. Matějčka Ostrava –Poruba,  Klára Staníková

- studentka Gymnázia Dr. Karla POLESNÉHO,  Hana Voříšková

- studentka SOU a SOŠ Znojmo, Přímětická,  Markéta Hudecová

3.místo – získal student  SOU a SOŠ Znojmo, Přímětická, Martin Kratochvíl

3. místo – získal student SŠ Prof. Z. Matějčka Ostrava –Poruba, Petr Majer

2. místo  získala studentka Gymnázia a SOŠ pedagogické Znojmo Kristýna Klejdusová

1. místo  získala studentka Gymnázia a SOŠ pedagogické Znojmo, Jana Tůmová