Osobnost měsíce

Rudolf Stloukal (1888-1957)

 • obchodník, knihovník, redaktorObchod R. Stloukala na Kovářské ul. č. 7
Rudolf Stloukal se narodil 17. 4. 1888 v Boskovicích, do Znojma přesídlil ve svých necelých 18 letech jako vyučený obchodní příručí a nastoupil k firmě Hašek. Brzy po svém příchodu se přihlásil do Sokola a do České besedy – tehdejšího kulturního střediska znojemských Čechů. Roku 1911 si zařídil vlastní obchod s krátkým zbožím a galanterií v Kovářské ulici č. 7 (obr. č. 1). Stloukal se oženil a spolu s manželkou Annou pilně budovali svoji živnost.
Obchod R. Stloukala
První světová válka se neodmyslitelně podepsala na životě ve městě. Jelikož tehdejší knihovna byla zabrána vojskem a musela být vyklizena a uzavřena, teprve sedmadvacetiletý Stloukal neváhal, knihovnu do svého obchodu přestěhoval a stal se tak na nějakou dobu knihovníkem. Od podzimu 1915 již celý den trávil v „knihovně“ a knihy půjčoval. Během doby, kdy knihovna byla umístěna ve Stloukalově obchodě (až do roku 1918), se počet knih více než zdvojnásobil, koncem války šlo asi již o 3000 svazků.

Roku 1925 koupil R. Stloukal další dva renesanční domy, a to v Kovářské ulici č. 12 a v Dolní České č. 2. Poté, co nájemníkům bytů a nájemcům obchodů byla vyplacena náhrada, po několikerých Stloukalův obchod na Kovářské ul a Dolní Českéstavebních úpravách byl roku 1926 otevřen rozšířený obchod. Okolo roku 1933 byl postaven na místě starého domu v Dolní České č. 2 dům nový. Vznikla první moderní obchodní stavba ve Znojmě. Ve svém obchodě Stloukal prodával vedle střižního zboží také látky, hedvábí, punčochy, módní oblečení krátké i dlouhé, pletené zboží, nebo také obuv. Kovový portál a velké, pečlivě upravované výlohy budily ve své době značnou pozornost. Rudolf Stloukal rozšířil sortiment i počet zaměstnanců a jeho obchod se stal známý i v okolních vesnicích. 

Stloukalovi v domě na Dolní České bydleli až do Vánoc roku 1938, kdy se odstěhovali do Brna, o osm měsíců později byl Rudolf Stloukal donucen dům prodat Němcům. Protože se tak ale stalo před svědky, po válce se dům dostal zpět ke svému původnímu majiteli. Sice v roce 1960 byl dům kvůli velké výměře znárodněn, po dalších 30 letech, po revoluci, ho rodina opět v restituci získala.

Stloukal byl rovněž vedle své profesní činnosti řadu let aktivním členem zastupitelstva města Znojma, redaktoStloukalův obchod na Kovářské ul a Dolní Českérem Národních novin a po celou dobu svého života ve Znojmě aktivním členem a funkcionářem Sokola. Rovněž se angažoval ve znojemské organizaci Klubu českých turistů a v Okrašlovacím spolku.

Rudolf Stloukal zemřel v Brně dne 8. 6. 1957, po válce se do Znojma již nikdy natrvalo nevrátil.

ZDROJE:

 1. MACOUN, Eman. Znojmo viděno dvojmo: Dům na ulici Kovářská a Česká. In: Znojemsko. Roč. 9, č. 11 (16. 03. 1999), s. 5.
 2. MACOUN, Eman. Znojmo viděno dvojmo: Obchod. In: Znojemsko. Roč. 10, č. 5
  (1. 2. 2000), s. 5.
 3. MACOUN, Eman. Znojmo viděno dvojmo: Obchodní dům Rudolf Stloukal.
  In: Znojemsko. Roč. 15, č. 5 (1. 2. 2005), s. 5.Stloukalův obchod na Kovářské ul a Dolní České
 4. MACOUN, Eman. Znojmo viděno dvojmo: Rudolf Stloukal. In: Znojemsko. Roč. 13,
  č. 22 (03. 06. 2003), s. 5.
 5. MACOUN, Eman. Znojmo viděno dvojmo: Ulice Dolní Česká - domy. In: Znojemsko. Roč. 7, č. 31 (05. 08. 1997), s. 5.
 6. ŠVANDOVÁ, Anna. Znojmáci známí i méně známí: Rudolf Stloukal (*17. 4. 1888). In: Znojemské listy. Roč. 7, č. 16 (23. 04. 1998), s. 3, příl. Kaleidoskop vážně i nevážně.

Referátek pro Vás vypracovala Petra Pavlačková.