Leden

AXMAN, Miloš - sochař (30. výročí úmrtí)
*20. 11. 1926 Litovel
†30. 1. 1990 Brno

Zdroj:
 • ŠEBELA, Jan. Miloš Axman: sochy z let 1946-1957. Vyd. 1. Praha: Nakl. českoslov. výtvarných umělců, 1958, 10 s.

BAUER, František - hudební skladatel (150. výročí narození)
*21. 1. 1870 - Martinkov
†16. 2. 1954 - Hluboké Mašůvky

Životopis:
Byl synem písmáka a sítaře Karla Bauera (bratranec spisovatele Václava Kosmáka), po jehož smrti byl vychováván u svého dědy Františka Řeřuchy, tamního nadučitele. V deseti letech odešel na reálku do Telče, kde bydlel čtyři roky s Václavem Jebavým, později známým básníkem Otokarem Březinou. Jejich přátelství setrvalo i po skončení studií. Řada dopisů, které mu básník psal v letech 1887-1901 byla vydána Akademií věd a umění v Praze (1929). Po vystudování učitelského ústavu v Brně začal učit v Domamili, v Boskovštejně a v Moravských Budějovicích. V Moravských Budějovicích byl sbormistrem ženského pěveckého a vzdělávacího spolku "Eliška Krásnohorská", violistou ve Špatinkově smyčcovém kvartetu, které koncertovalo i v Jihlavě a ve Znojmě při jubileích tamních Besed. Odtud v roce 1895 odešel do Hlubokých Mašůvek, kde se trvale usadil. Byl ředitelem zdejší školy v letech 1895 - 1925. Při odchodu na odpočinek 16. 10. 1927 byl jmenován za svědomitou práci ve zdejší obci čestným občanem Hlubokých Mašůvek. Na budově bývalé školy mu byla 29. 3. 1970 odhalena pamětní deska.

Dílo:
Z děl Bedřicha Smetany sestavil pro tři ženské hlasy "Vínek ze Smetanových oper", který byl také vydán tiskem. Ve znojemské Besedě doprovázel na klavír vynikající sólisty, např. v r. 1896 profesora vídeňské konzervatoře Františka Simandla. K oslavám 100. výročí narození Bedřicha Smetany upravil pro salónní orchestr tři směsi z oper Prodaná nevěsta, Dalibor a Hubička, které byly hrány v několika sousedních obcích.  

Zdroj:
 • Čestný občan Mašůvek Bauer byl přítelem Otokara Březiny. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. 2007, roč. 7, č. 40, s. 6.

BĚLOHLÁVEK, Václav - básník (150. výročí narození)
*9. 1. 1870 - Úhrov
†1. 5. 1967 - Senohraby

Životopis:
Narodil se v rodině mlynáře. Otcův postoj k církvi, kdy z ní v mužném věku vystoupil, zasáhl do životní dráhy Bělohlávka. 1882-1890 studoval na premonstrátském gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě. Tam se začal zajímat o krásnou literaturu, věnoval se zejména dílu Viktora Huga. Po absolvování gymnaziálních studií odešel do Prahy, aby od 15. října 1890 nastoupil roční noviciát v rytířském řádu českých křižovníků s červenou hvězdou. 1891 se zapsal na pražskou teologickou fakultu. 18. října 1894 složil řádové sliby. Na kněze byl vysvěcen 14. července 1895. V době noviciátu a teologických studií se věnoval také studiu života a díla sv. Augustina a studiu filozofie a přírodních věd. Ovlivněn Tomášem Aqvinským vytvořil vlastní filozofii středu. Po ukončení bohoslovecké fakulty 1895 se stal kaplanem a počínaje týmž rokem působil na křižovnických farách nejprve v Klučenicích u Orlíka, od 1898 ve Starém Kníně u Dobříše, 1903 se stal administrátorem v Dobřichovicích u Prahy, 1905 reálným administrátorem v Živohošti u Neveklova. 1917 se Bělohlávek stal výpomocným knězem v Hodonicích u Znojma, 1919-1924 administrátorem v Hradišti sv. Hypolita u Znojma. Hojná spisovatelská činnost ve 20. letech mu zajistila postup a také návrat do Prahy: 1924 se stal správcem řádové knihovny a archivu. Od 1. května 1934 až do 2. dubna 1960 po pobýval na trvalé zdravotní dovolené v Milevsku. Po 1948 se jako náboženský spisovatel odmlčel. Od 1960 žil v Kněžském domově (domově důchodců) v Senohrabech. Pohřben byl na řádovém hřbitově v Praze-Hloubětíně. Rukopisy četných Bělohlávkových děl byly po jeho smrti uloženy v řádové křížovnické knihovně.

Dílo:
1909 vydal pod pseudonymem Božetěch první ze svých četných náboženských děl Poutní zpěvy, 1911 Knížku o Živohoušti. Pokoušel se také o překlady především dramat Calderona de la Barcy. Z celkem osmnácti známých jím přeložených Calderonových her vyšla knižně jen jedna, První květ Karmélu (1914). Více než třicetiletá práce náboženského spisovatele, autora esejí i kázání, apologetických spisů a životopisů českých patronů, asketických pojednání i církevních dějin, především svého řádu, i překladatele duchovních básní i dramat kulminovala ve 20. a 30. letech.   

Zdroj:
 • Biografický slovník českých zemí. [III. sešit], Bas-Bend. Vyd. 1. Praha: Libri, 2005, s. 264-375. ISBN 80-7277-287-2.

BREDT, Christianus - hudební prefekt (340. výročí narození)
*30. 1. 1680 - Nisa
†24. 1. 1756 - Znojmo

Zdroj:
 • HOLUBOVÁ, Markéta. Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2009, 238 s. ISBN 978-80-87112-19-9.

BURDA, Josef - herec (100. výročí narození)
*10. 1. 1920 - Horní Kounice
†?

Dílo:
Seriál: F. L. Věk (1971).

Filmy: Neděle ve všední den (1962), Třicet jedna ve stínu (1965), Alibi na vodě (1965), blank.gifPoslední růže od Casanovy (1966), Lidé z maringotek (1966), Objížďka (1968), Tvář pod maskou (1970), Svatá hříšnice (1970), "Pane, vy jste vdova!" (1970), "Čtyři vraždy stačí, drahoušku" (1970), Ženy v ofsajdu (1971), Tajemství velikého vypravěče (1971), Svatba bez prstýnku (1971), Petrolejové lampy (1971), Klíč (1971), Ukradená bitva (1972), Cesty mužů (1972), Jakou barvu má láska (1973).

Zdroj:
 • FIKEJZ, Miloš. Český film: herci a herečky; I. díl, A-K. Praha: Libri, 2006, 750 s. ISBN 80-7277-332-1.

FAJFRLÍK, Karel - právník (160. výročí narození)
*28. 1. 1860 - Štěnovice u Plzně
†8. 5. 1940 - Ostrava

Životopis:
Pocházel z rodiny tesaře. Po maturitě na gymnáziu v Plzni absolvoval rok na Hornické akademii ve štýrském Leobenu. Ve studiích, na něž si přivydělával jako písař v advokátní kanceláři, pokračoval až po několika letech na pražské právnické fakultě. Po absolutoriu zahájil praxi u trestního soudu v Praze, 1890 odešel jako koncipient advokáta a politika lidové strany V. Perka do Moravského Krumlova. Od roku 1895 působil v Moravské Ostravě v advokátní kanceláři a roku 1899 se osamostatnil. Již v Moravském Krumlově se zapojil do činnosti Sokola. V Ostravě se podílel na vzniku samostatné Sokolské župy moravskoslezské, 1900-1919 byl starostou její místní jednoty, 1902 a 1908 organizoval slety. Pracoval v pěveckém spolku v Moravském Krumlově a v ochotnickém divadelním spolu v Moravské Ostravě, který založil, dále v národně orientovaném spolku Moravský klub a v Politickém pokrokovém spolku.   

Zdroj:
 • Biografický slovník českých zemí. [XVI. sešit], Ep-Fe. Vyd. 1. Praha: Academia; Historický ústav AV ČR, 2013, 136 s. 978-80-7286-215-3.

Karel FilaFILA, Karel - lékař (100. výročí narození)
*20. 1. 1920 - Velké Meziříčí
†1. 4. 2007 - Znojmo

Životopis:
Karel Fila, rodák z Velkého Meziříčí, lékař, filatelista a historik se narodil 20. ledna 1920. Do Znojma přišel po 2. světové válce, kde poté pracoval jako oční lékař. Věnoval se i dalším zálibám, a to historii, filatelii, výtvarnému umění a jeho vášní bylo historické bádání. Zabýval se originálním výzkumem i překlady. Uměl výborně německy a četl i švabach. Přeložil řadu kronik a dalších pramenů. Řadu textů publikoval ve zpravodaji znojemských farností. Fila se věnoval znojemským nápisům na znojemských kostelech, měšťanských domech a dalších památkách a to jak zaniklým tak i dochovaným. Zemřel 1. dubna 2007 ve Znojmě.  

Zdroj:
 • MUDr. Karel Fila. Život farností Znojma. 2007, č. 5, s. 4-5.

FLIGNER, Chistophorus - hudební prefekt (320. výročí úmrtí)
*25. 7. 1653 - Trutnov
†29. 1. 1700 - Znojmo

Zdroj:
 • HOLUBOVÁ, Markéta. Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2009, 238 s. ISBN 978-80-87112-19-9.

Karl GiskraGISKRA, Karl - čestný občan (200. výročí narození)
*29. 1. 1820 - Moravská Třebová
†1. 6. 1879 - Baden u Vídně

Životopis:
Rakouský liberální politik, státník a skutečný tajný rada. Mj. purkmistr Brna (1866), od r. 1861 poslanec moravského sněmu a říšské rady. Tvrdý odpůrce všeho českého, proslul např. tím, že korunu sv. Václava nazval mystifikací. Jako ministr vnitra (1868-1870) pracoval zaujatě na zničení české opozice, u níž byl mimořádně neoblíbený. Ta mu vyčítala také nemorálnost ve věcech finančních. Známá se stala Giskrova obhajoba "spropitného", nazývaná "Trinkgeldteorií", podle níž, jak tvrdil jako svědek před soudem, je lhostejné, zda se "spropitné" (provize) dává číšníkovi nebo třeba generálnímu řediteli jako zprostředkovateli hospodářských transakcí. Za tuto "horlivost" měl Giskra v roce 1875 zakázán přístup ke dvoru. Po roce však bylo toto opatření zrušeno a při první audienci u panovníka s ním tento podle Giskrových slov hovořil "mile jako nikdy před tím". V německém měšťáckém prostředí byl naopak velmi oblíben. Čestný občan města Znojma (1868).   

Zdroj:
 • Biografický slovník českých zemí. [19. sešit], Fu-Gn. Vyd. 1. Praha: Academia: Historický ústav AV ČR, 2016. S. 471-658. ISBN 978-80-200-2625-5.

GRMELA, Tomáš - pedagog (90. výročí úmrtí)
*22. 12. 1864 - Drahany
†28. 1. 1930 - Znojmo

Životopis:
Absolvent Učitelského ústavu v Brně, kde se setkal s Leošem Janáčkem. Pro něj sbíral písně z Molenburka u Sloupa. Pedagog v Budkovicích u Moravského Krumlova, Vémyslicích, Střebenicích u Hrotovic a nakonec v Horních Dubňanech, kde byl správcem jednotřídky. Podzim života strávil v Bohuticích u Moravského Krumlova.      

Dílo:
Sbírka písní národních (v pozůstalosti u dcery Ludmily Dostálové v Brně, kolem 100 písní z Drahan, Otinovsi, Budkovic a Řeznovic. Přispěl 23 písněmi do Bartošovy - Janáčkovy sbírky Národní písně moravské nově nasbírané.

Zdroj:
 • Kalendárium. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. 2012, roč. 12, č. 4, s. 11.

GUBIN, Richard - podnikatel (80. výročí úmrtí)
*31. 3. 1869 - Valtrovice (Česko)
†24. 1. 1940 - Wiener Neudorf   

Zdroj:
HANÁK, Jan - historik umění (120. výročí narození)
*24. 1. 1900 - Brno
†22. 12. 1958 - Znojmo

Životopis:
Úředník Univerzitní knihovny v Brně.  

Zdroj:
 • Znojemští se loučili s jáhnem Janem Hanákem. Moravské noviny Rovnost. 2001, roč. 11, č. 162, s. 2, Jihomoravský deník.

HANEL, Antonius - učitel (350. výročí narození)
*17. 1. 1670 - Praha 6 (Česko)
†26. 8. 1732 - Olomouc

Životopis:
1702 profesor na Koleji jezuitů ve Znojmě.  

Zdroj:
 • WISNAR, Julius. I. Periode: Das Gymnasium der Jesuiten 1624/5-1773. Über einige hervorrandere Persönlichkeiten, welche am Znaimer Gymnasium: In der Zeit von 1624 bis 1850 wirkten oder mit der Anstalt im Zusammenhange standen. Znaim: J. Wisnar, 1913, s. 4-19.

CHARVÁT, František - školní inspektor (170. výročí narození)
*26. 1. 1850 - Bukovinka u Křtin
†1. 4. 1918 - Husovice

Životopis:
Dlouholetý školní inspektor českých škol. Iniciátor a prvotní hybatel snah o české měšťanské školy. Po studiích si roku 1869 prohloubil učitelskou způsobilost pro obecné školy, 1877 pro měšťanské školy. Ve školství působil od roku 1869. Roku 1871 získal definitivní místo. V letech 1883-1898 ředitelem měšťanské školy v Ivančicích, 1898-1915 v Husovicích. Současně byl okresním školním inspektorem. Byl dlouhá léta činný jako zkoušející při brněnském učitelském ústavu. Zasloužil se o přeměnu ivančické školy na českou a o povznesení její úrovně. Byl také sbormistrem pěveckého spolku Ivan. Přispíval do odborného tisku, vedl školní hlídku Moravské orlice. Byl předsedou okresního učitelského spolku Komenský. Jeho syn Josef Charvát byl dirigentem opery Národního divadla v Praze.  

Zdroj:
 • Ke stému jubileu české měšťanky v Moravském Krumlově. Moravský Krumlov: Základní škola, 2009, s. 87-93.

Vladimír KalusKALUS, Vladimír - farář (90. výročí narození)
*15. 1. 1930 - Praha
†6. 11. 1986 - Brno

Životopis:
Farář Vladimír Kalus, narozený 15, ledna 1930 v Praze, prožil svá učednická farářská léta v Chrástu u Plzně, v situaci zcela odlišné od jihomoravského venkova. Důrazy jeho praktické teologie se při zběžném pohledu v mnohém lišily od předchůdců na miroslavské kazatelně. Mnohdy trpká cesta vzájemného až bolestného hledání pastýře a sboru přinesla ovoce v pevném semknutí kolem Slova Božího v nelehkých 70, letech, která následovala po období určitého uvolnění (V roce 1967 byly např. postaveny modlitebny v Moravském Krumlově a v Litobratřicích.) V úsporné, často až syrově civilní teologii Vladimíra Kaluse rozpoznával sbor učení vštěpované Pokorou a Hájkem - věcnost, tvrdou ukázněnost, přísnost především na sebe, stírání rozdílu mezi zvěstí Slovem a vlastním životem. Ačkoliv společenská situace nebyla věřícím příznivě nakloněna, dařilo se občas prolomit hráz sboru a města jistě i pro poctivost, s níž farář Kalus, po odebrání státního souhlasu v letech 1972-1985, vykonával své povolání řidiče. K duchovenské službě se mohl vrátit 1. 1. 1986 ve sboru v Brně-Židenicích. Zemřel 6. listopadu.

Zdroj:
KNIEBANDL, Jan Jakub - stavitel (290. výročí úmrtí)
*1670 - Znojmo
†5. 1. 1730 - Olomouc

Životopis:
Od r. 1694 olomoucký měšťan a mistr. Zednický mistr a stavitel v Olomouci. Otec M. Kniebandla. V roce 1718 navrhl radniční kapli, 1721 - 24 stavitel kaple Božího Těla a Nového konviktu podle vlastních plánů. V jeho dílech se objevuje výrazný příklon k římskému baroku.

Dílo:
Stavby: kašna sv. Jupitera v Olomouci (1707), kaple Boží tělo (1921-1924), Merkurova kašna v Olomouci (1727) aj.

Zdroj:
 • Kalendárium: Osobnosti, které zanechaly své stopy na Znojemsku. Znojemské listy. 1998, roč. 7, č. 1, s. 1, příl. Kaleidoskop vážně i nevážně.

KUBÍČEK, František - malíř (150. výročí narození)
*31. 1. 1870 - Praha
†?

Zdroj:
 • VINICKÁ, Věroslava. Osobnosti Znojemska: malíři. 1. vyd. Znojmo: Okresní knihovna, 1991, s. 8.
LAU, Joannes - hudební prefekt (320. výročí narození)
*17. 1. 1700 - Chřibská
†30. 5. 1785 - Znojmo

Zdroj:
 • HOLUBOVÁ, Markéta. Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2009, 238 s. ISBN 978-80-87112-19-9.

MORGENSCHÖN - sochař (230. výročí úmrtí)
*2. 9. 1726 - Littsch
†1. 1. 1790 - Vídeň

Životopis:
Od něj pochází oltář v kostele Jana Nepomuckého a Matky Boží ve farnosti Dyjákovice. Dokonce i hlavní oltář z roku 1780 pochází od něj.   

Zdroj:
NOVOTNÝ, Karel - nadporučík (110. výročí narození)
*16. 1. 1910
†?

Zdroj:
 • VANĚK, Pavel. Vojenská kronika 4. znojemské pohraniční brigády 1945-1955. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, 286 s.

Adolf PittelPITTEL, Adolf - továrník (120. výročí úmrtí)
*17. 3. 1838 - Josefov
†6. 1. 1900 - Vídeň

Životopis:
Absolvent Vojenské akademie ve Znojmě (Loucký klášter).   Zdroj
:


PLANCK, Michael - učitel (410. výročí narození)
*10. 1. 1610 - Mura
†25. 10. 1678 - Praha

Životopis:
1633 učitel na Koleji jezuitů ve Znojmě.  

Zdroj:
 • WISNAR, Julius. Periode: Das Gymnasium der Jesuiten 1624/5-1773. Über einige hervorrandere Persönlichkeiten, welche am Znaimer Gymnasium: In der Zeit von 1624 bis 1850 wirkten oder mit der Anstalt im Zusammenhange standen. Znaim: J. Wisnar, 1913, S. 4-19.

SVOBODA, Antonín - sportovec (120. výročí narození)
*12. 1. 1900 - ?
†29. 10. 1965 - Znojmo

Životopis:
Přední čs. sprinter, běhal pod pseudonymem "Tarzan". Začal v klubu v roce 1919. Startoval na OH 1924 (100 m rozběh, pětiboj 15.) Držitel československých rekordů na 200 m 22, 8 (1923). Jako první český atlet zaběhl 100 m pod 11 s (10, 9 Prostějov, 8. 10. 1922). Mistr ČSR v běhu na 100 m (1924) a 200 m (1923). Slavný brněnský sprinter, který běžel v Brně-Pisárkách s americkým sprinterem Paddockem. Překonal rekord na 300 m, zvláště dobře běhal ve štafetě 4x100 m. V roce 1927 byl členem štafety Moravské Slavie, která překonala čs. rekord výkonem 44, 2 sec.   

Zdroj:
 • Kalendárium. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. 2010, roč. 10, č. 3, s. 11.

Růžena SvobodováSVOBODOVÁ, Růžena - spisovatelka (100. výročí úmrtí)
*10. 7. 1868 - Mikulovice
†01. 1. 1920 - Praha 6 (Česko)

Životopis:
V roce 1874 se s rodiči přestěhovala do Prahy. Jan Čáp, její otec, byl jmenován centrálním ředitelem premonstrátských statků. V letech 1881-1883 absolvovala vyšší dívčí školu a v klášterním penzionátu se zdokonalila ve francouzštině. Roku 1886 složila zkoušku z francouzštiny a ucházela se o místo vychovatelky. Uplatnění našla v Nových Dvorech u Pacova v rodině vzdálených příbuzných. V roce 1889 se vrátila domů. O rok později, 6. 9. 1890, se provdala za F. X. Svobodu. Prostřednictvím svého muže se seznámila s řadou literátů a pod jejich vlivem začala sama tvořit. Podnikala krátké cesty do Itálie a Francie, často pobývala v Beskydách. Zemřela náhle po záchvatu srdeční mrtvice v noci na Nový rok 1920. Místem jejího posledního odpočinku se stal pražský Slavín.

Dílo:  
Byla přední představitelkou českého literárního impresionismu. Povídková a románová tvorba - Na písčité půdě (1895), Ztroskotáno (1896), Povídky (1896), Přetížený klas (1896), V odlehlé dědině (1898), Zamotaná vlákna (1899), Milenky (1902), Pěšinkami srdce (1902), V říši tulipánků (1903), Plameny a plaménky (1905), Marné lásky (1906), Černí myslivci (1908), Pokání Blaženčino (1908), Posvátné jaro (1912), Dětská srdce (1913), Po svatební hostině (1916), Jarní záhony (1916), Pokojný dům (1917). Po její smrti vyšlo - Ráj (nedokončeno 1920), Hrdinné a bezmocné dětství (1920), Zahrada irémská (nedokončeno 1921).

Zdroj:
 • Městys Mikulovice. 1. [Brno]: Pro městys Mikulovice vydalo nakladatelství F.R.Z. agency s.r.o., 2014, s. 62. ISBN 978-80-87332-77-1.

THURN, Jindřich Matyáš - hrabě (380. výročí úmrtí)
*24. 2. 1567 - Lipnice
†26. 1. 1640 - Livonsko

Životopis:
Koncem dubna 1619 překročil Jindřich Matyáš Thurn s desetitisícovým vojskem moravskou hranici a táhl od Jihlavy ke Znojmu. Znojmo mu otevřelo své brány a ve městě pak došlo k velkému sbratření Čechů s Moravany.

Zdroj:
 • UHLÍŘ, Dušan. Moravský pitaval. Velké Bílovice: Temi cz, 2011, 310 s.

WINSCHEL, Josef - rektor (270. výročí úmrtí)
*1718 - Bludov
†7. 1. 1750 - Moravský Krumlov

Životopis:
Do Moravského Krumlova přišel před rokem 1739 a nastoupil do zajímavě kombinované služby: byl kostelním trubačem a zároveň adstantem neboli choralistou. 8. 8. 1741 se oženil s Františkou Josefou Ludmilou, dcerou městského varhaníka Matěje Tella. Po smrti rektora Kocha získal důvěru městské rady i krumlovského děkana a stal se městským rektorem, bohužel ani ne na 7 let.   

Zdroj:
ZEIHßEL, Cyrill - starosta (150. výročí narození)
*12. 1. 1870 - Damnice
†22. 1. 1924 - Damnice

Životopis:
Narodil se v rodině rolníka Cyrilla Zeihßela. Oženil se roku 1897 s Annou Hawle z Jiřic, z manželství se jim narodilo pět dětí.   

Zdroj:
 • MARKEL, Martin. Prolomení hegemonie znojemských pokrokářů a konstituování německolidového a antisemitského (deutschvölkisch) hnutí na jižní Moravě (1905-1908). Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria: politika jihomoravských Němců v letech 1848-1919. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010, s. 168-196.

ZELENÝ, Adolf  - plukovník letectva (10. výročí úmrtí)
*11. 10. 1914 - Rožná nad Pernštejnem
†25. 1. 2010 - ?

Životopis:
Absolvent reálného gymnázia ve Znojmě (1934). Poté nastoupil na vojenskou akademii v Hranicích. Vojenskou kariéru začal podporučík jako velitel čety u 15. pěšího pluku v Opavě. V r. 1939 odešel do zahraničí. Odveden do francouzské cizinecké legie a poté k čs. jednotce v Agde. Pilot v RAF (1942), major letectva (1945), podplukovník letectva (1947). V roce 1945 se vrátil do Československa, kde založil Sdružení zahraničních letců a stal se jeho prvním předsedou. V r. 1948 se vrátil do Anglie, kde se vrátil do služeb RAF.

Vyznamenání: Čs. medaile Za chrabrost, Čs. válečný kříž, Čs. medaile Za zásluhy, Orden bratrstva i jedinstvo (jugoslávský řád).

Zdroj:
 • Plukovník letectva RAF Adolf Zelený má ke Znojmu blízko. Znojemské listy. 2002, roč. 11, č. 14, s. 6.

Kalendárium pro Vás sestavila Michaela Vrábelová