Turistické poklady Znojemska
Pozvánka
Listování knihou
Čtení pro děti "Pohádky tisíce a jedné noci". Zúčastnilo se 10 dětí, mohli si u toho malovat. Tentokrát nám hodina byla málo.
Opět skvělý průběh a pozitivní ohlasy.
Mandátová
První letošní akce v knihovně v Jaroslavicích. Téma bylo trošku jarní - velikonoční: Zajíček ve své jamce. Nejdříve se děti seznámily s knihovnou. Potom jsme si zahráli na zajíčky (proto ty čelenky na hlavičkách). Děti zazpívaly písničku Zajíček ve své jamce sedí sám a já jsem jim potom vyprávěla pohádku, jak to s tou jamkou a tím zajíčkem bylo doopravdy (pohádka byla vymyšlená, s ponaučením, inspirace ale byla z internetu). Celkově to byla vydařená akce. Děti báječně spolupracovaly a bylo na nich vidět, že se jim v knihovně líbilo.

J.Slouková
 
   
V pondělí 11. prosince se na Domě s pečovatelskou službou konala vánoční besídka pro seniory. Připravila ji Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní a SOŠ. Pracovnice knihovny přišly zpříjemnit předvánoční čas klientům, kteří by se jen těžko dostávali za programem přímo do knihovny. Již tradičně zazpíval hudební soubor Sboreček pod vedením p. učitelky Havlišové a poprvé vystoupil taneční soubor pod vedením paní učitelky Jany Novákové . Žáci ze ZŠ Klášterní svými básněmi, tancem a koledami rozzářili oči všech návštěvníků. Pracovnice knihovny obohatily vystoupení četbou z knih. Vybraly zamyšlení z knížky Bruna Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše, dále se návštěvníci dozvěděli 10 zajímavostí o Vánocích nebo si poslechli pohádku Josefa Čapka O Vánocích, které nechtěly být. Společně rozluštili nejen vánoční kvíz, ale následovalo i společné zpívání koled. Předvánoční atmosféru umocnilo i malé pohoštění - vánoční cukroví, které připravila děvčata ze SOŠ a dárečky, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové. Poděkování patří všem, kteří si v této uspěchané době udělali čas a zpestřili si tak adventní dobu.
Za MěK Martina Nováková

   
Dne 3. listopadu proběhl v moravskokrumlovské knihovně již podesáté Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých. Každou celou hodinu přicházeli vyučující s dětmi z místních škol na výukový program o nevidomých lidech v naší společnosti. Díky zajímavému vyprávění sociální pracovnice TyfloCentra Znojmo paní Evy Pexové si děti mohly uvědomit, jak je těžké žít se ztrátou zraku. Naštěstí však existují pomůcky, které nevidomým usnadňují život. Je to samozřejmě bílá hůl, která je prodlouženou rukou postiženého a pomáhá mu k orientaci při chůzi. Velkým pomocníkem jsou vodící psi. Děti se dozvěděly, že výcvik takového pejska trvá 2 roky a stojí kolem 250 tisíc, což je téměř cena auta. Stát však postiženým lidem připívá na jeho koupi 90 procenty, takže sami zaplatí asi 25 tisíc korun. I tak je to dost. Paní Pexová vyprávěla, jak se nevidomé děti učí pomocí různých hmatových her trénovat hmat, aby byly schopné číst a psát Braillovo písmo. Kromě hmatu jim pomáhají při orientaci i další smysly – sluch a čich, které jsou každodenním požíváním mnohem více rozvinuté než u ostatních lidí. Přesto však nevidomí lidé potřebují řadu dalších pomůcek, které jim pomůžou nahradit zrak, třeba hmatové hodinky, budík nebo hladinka - ta upozorní člověka při nalévání nápoje do hrnečku, že už je plný. Zajímavou a přínosnou pomůckou pro ně je také malá vysílačka, která jim řekne například na tramvajové zastávce číslo tramvaje a kam jede a zároveň upozorní řidiče tramvaje, že nastupuje handicapovaný člověk. Také u pošty, úřadu apod. informuje člověka, před jakým úřadem je a jak se dostane na určité oddělení. Samozřejmě tyto budovy musí být vybaveny speciálními hlásiči, které odpoví na signál z vysílačky nevidomého. V současné době nevidícím velmi pomáhají speciální ozvučené mobily a počítače. Proto i nevidomí mohou pracovat jako programátoři, dále vykonávají povolání, ve kterých uplatní svůj rozvinutý sluch a hmat, například jako učitelé na hudebních školách, v keramických dílnách, mohou třeba plést košíky nebo se stát maséry. Důležitou informací bylo, co dělat, když potkáme nevidomého. Dozvěděli jsme se, že ne každý potřebuje a chce pomoc, a proto není vhodné mu ji vnucovat. Spíš je lepší se ho lehce dotknout na ruce, aby věděl, že mluvíme k němu, a zeptat se, zda mu můžeme nějak pomoci. Pokud by chtěl, abychom ho třeba převedli přes silnici, nabídneme mu rámě, aby se nás mohl chytit, a jdeme o půl kroku volně před ním.
Další část přednášky byla zaměřená prakticky, všechny předvedené pomůcky - šachy, Člověče nezlob se, Pichtův psací stroj, hmatové omalovánky a kalendáře, knihy v Braillově písmu atd. si žáci mohli prohlédnout, osahat a vyzkoušet. Paní Pexová měla připravený i čichový test. Ve skleničkách byly aromatické suroviny, jako káva, ocet, mýdlo, čokoláda… a děti je se zakrytýma očima podle čichu poznávaly. Na závěr si všichni vyzkoušeli chůzi s bílou holí, a to jak v roli nevidomého, tak v roli průvodce.
Celkem se tohoto Dne nevidomých zúčastnilo 98 žáků z šesti tříd moravskokrumlovských škol. Přišli i někteří zájemci z řad občanů. Za tuto přínosnou akci paní Evě Pexové a její pomocnici Lence Šlahorové velmi děkujeme.
Za Měk Radmila Dvořáková