• Hlavní budova
  Zámečnická 288/9, 669 26 Znojmo, telefon: 515 224 346, e-mail: knihovna@knihovnazn.cz
 • Oddělení pro dospělé čtenáře
  Absenční výpůjčky dokumentů, meziknihovní výpůjční služba, rezervace dokumentů, pořádání besed a exkurzí
 • Studovna a přístup k internetu
  20 míst k prezenčnímu studiu a četbě, prezenční výpůjčky denního a regionálního tisku, výpůjčky periodik, prezenční výpůjčky z fondu regionální literatury, Internet pro veřejnost
 • Galerie v Domě porozumění
  Dům porozumění na Slepičím trhu 275/2, výstavy v galerii v Domě porozumění na Slepičím trhu 2 jsou přístupné v ÚT, ST, PÁ, SO - vždy od 10.00 do 16.00 hod.
 • Oddělení pro děti
  Absenční výpůjčky dokumentů, pořádání besed a exkurzí, přístup k internetu na 6 PC, psaní a tisk dokumentů v MS Office.
 • Pobočka Gagarinova
  Absenční výpůjčky dokumentů, rezervace dokumentů, přístup k internetu na 2 PC.
 • Oddělení pro dospělé čtenáře
  Absenční výpůjčky dokumentů, meziknihovní výpůjční služba, rezervace dokumentů, pořádání besed a exkurzí
 • Hudební oddělení
  Absenční výpůjčky CD starších 9 měsíců, zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké
 • Konferenční sál
  Přednášky, besedy a autorská čtení, prezentace, literární soutěže
 • Pobočka Loucká
  Absenční výpůjčky dokumentů, rezervace dokumentů, přístup k internetu na 3 PC, pořádání besed pro mateřské, základní a speciální školy

Jsme na Facebooku

Nabídka pro prvňáčky - pobočka Loucká

Ve školním roce 2012/2013 je možné v knihovně uspořádat akci s názvem:
Pasování prvňáčků.“

Je nutné, aby každá třída měla během školního roku splněných 5 besed.

Doporučujeme:
 1. První návštěva knihovny
 2. Večerníčky a kreslené postavičky
 3. Ilustrátoři dětských knih
 4. Tradice (Vánoce, Velikonoce)
 5. Pasování prvňáčků
Během prvních čtyř návštěv v knihovně se děti postupně seznamují s knihami, autory knih, ilustrátory a jinými zajímavostmi.

Pátá beseda je rozdělená na dvě části.
V první části si s dětmi zopakujeme, co jsme se dozvěděli během celého roku.
V druhé části děti ukáží, jak už umí číst (děti přečtou 2 řádky).
Ostatní děti, aby se nenudily, si budou mezitím vyrábět papírové čepice, kouzelné hůlky, vytvářet titulní stránky knih, vystřihovat záložky a lepit obrázky.
 
Až se všechny děti vystřídají ve čtení, budou prvňáčci odměněni diplomem čtenáře a svojí první čtenářskou legitimací s předplatným na jeden rok zdarma.
 
Poslední besedu je nutné zamluvit měsíc předem.
Také je nezbytné, aby si učitelé nezapomenuli vyzvednout přihlášky, které musí vyplnit a podepsat dětem rodiče. (Při objednávání páté besedy, je nutné mít již přihlášky od všech dětí řádně vyplněné a odevzdané v knihovně, aby měl pracovník knihovny dostatek času na zapsání všech čtenářů a vystavení karet s jejich jménem a příjmením).
Pozor: objednává-li se celá třída, je nutné mít přihlášku od všech žáků, jinak nebude možné tuto akci uspořádat. Bylo by nespravedlivé vůči ostatním, když by obdržel čtenářský průkaz pouze někdo.
Pasování probíhá po třídách (jedna třída cca 45-60 minut).
 
Tuto akci pořádáme pouze v měsících duben a květen !
 
 • Počet přístupů:
 • Dnes 7
 • |
 • Včera 538
 • |
 • Tento týden 7
 • |
 • Tento měsíc 11295
 • |
 • Celkem 669354