Hudební oddělení

Hudební odděleníHudební oddělení
Provozní doba
Pondělí Zavřeno
Úterý Zavřeno
Středa 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 
Čtvrtek Zavřeno
Pátek Zavřeno

Hudební oddělení poskytuje tyto služby:

  • prezenční i absenční výpůjčky odborné literatury a periodik za podmínek stanovených knihovním řádem
  • absenční výpůjčky CD starších 9 měsíců za podmínek stanovených knihovním řádem
  • absenční výpůjčky zvukových knih na magnetofonových páscích pro nevidomé a slabozraké
  • možnost aktivně se podílet na rozšiřování fondu hudebních CD
  • rezervace půjčených dokumentů (na místě, telefonicky či přes e-mail)
  • pořádání besed, exkurzí a knihovnických lekcí

Zlatý fond české populární hudby:

Zlatý fond české populární hudbyje publikace zaměřená především na budování a doplňování fondů hudebních oddělení veřejných knihoven. Je výstupem z několikaletého školení knihovníků a knihovnic z hudebních oddělení knihoven, které připravovala Knihovna Kroměřížska za podpory grantů Ministerstva kultury ČR a SKIP.