Srpen

Autrata, František Václav - literární historik (50. výročí úmrtí)
* 10.08.1872 - Křižanov
+ 28.08.1966 - Brno

Životopis:
Pocházel z rodiny drobného rolníka. 1892 maturoval na gymnáziu v Brně a po krátkém studiu teologie přestoupil na filozofickou fakultu české univerzity v Praze, kde 1892-96 absolvoval obory čeština a němčina. Pedagogickou praxi vykonával na reálce v Uherském Brodě, do roku 1905 na učitelském ústavu v Brně. Poté, až do roku 1922 (s výjimkou válečných let, kdy narukoval), byl ředitelem učitelského ústavu v Polské (Slezské) Ostravě, kde vychoval řadu národně uvědomělých učitelů, a v letech 1922-34 byl ředitelem gymnázia v Litomyšli. Poslední léta života prožil v Brně a Plavči u Znojma. Od studií projevoval mnohostranné kulturní zájmy - filologické, literárněhistorické, pedagogické. Zájem o dialektologii rodného kraje uplatnil ve spolupráci s L. Janáčkem ve Výboru pro českou lidovou píseň. Dílo: Vydal přehled české literatury na Moravě, úspěšná byla jeho slovníkářská činnost: česko-německý kapesní slovník vyšel devětkrát, opakovaně vycházely A. úvody do české a německé gramatiky, pedagogické přehledy a učebnice. Řada jeho odborných článků byla publikována v pedagogických časopisech, např. Komenský, Naše řeč, Věstník Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě. Uplatnil se i jako překladatel beletrie z němčiny, francouzštiny a polštiny. Jako tvůrce vlastní beletrie začínal vyprávěním realistických příběhů pro mládež. Své životní zážitky vylíčil ve dvou autobiografických humorně laděných knihách o chudém gymnazistovi a později filozofovi Václavu Outerkovi. Navazoval na českou realistickou prózu 19. století. Byl talentovaným vypravěčem se smyslem pro humor. Slezské kulturní historii věnoval prózu o písmákovi a lidovém filozofovi, otci prof. L. Drasticha Stryk Drastich. Do prostředí Litomyšle zasadil monografii o spisovatelce M. D. Rettigové.  

Literatura:
- Biografický slovník českých zemí. [I. sešit], A. Vyd. 1. Praha: Libri, 2004. 153 s.Biach, Adolf – rabín (150. výročí narození)
* 29.08.1866 - Načeratice
+ 02.05.1918 - Most

Životopis:
Studoval v Židovském teologickém semináři ve Vratislavi. Od roku 1891 až do své náhlé smrti působil jako rabín v Mostě.

Dílo:
Napsal a publikoval několik populárně-vědeckých spisů: Biblische Sprache und biblische Motive in Wielands Oberon; Friedrich Hebbel und die Juden; Maimonides; Moses Maimonides und Moses Mendelssohn in ihrer Bedeutung für die Zukunft des Judentums; Zur Erinnerung an den 700jährigen Todestag des Moses Maimonides. Ve spolupráci s M. Doktorem přepracoval učebnici židovských dějin a literatury M. Kayserlinga, která byla vídeňským ministerstvem školství určena pro používání na rakouských středních školách. Vyšla ve dvou vydáních.  

Literatura:
- Biografický slovník českých zemí. [V. sešit], Bi-Bog. Vyd. 1. Praha: Libri, 2006. xvii, s. 478-585.Falcký, Fridrich – vévoda (420. výročí narození)
* 26.08.1596 - Deinschwang u Ambergu
+ 29.11.1632 - Mohuč

Životopis:
Byl krátce na návštěvě v Moravském Krumlově a dokázal ocenit kouzlo nádherné dobové architektury. Panovník pobýval v Moravském Krumlově ve dnech 3. a 4. února 1620. Okouzlený vladař napsal své manželce Alžbětě, že šlechtické sídlo pánů z Lipé může krásou a vybavením přirovnat k zámkům v Heidelbergu nebo Mnichově. Král si na pozvání pána na Krumlově Bertolda Bohobuda z Lipé důkladně prohlédl zámek a nádherné sály a komnaty ho nadchly stejně jako zvěřinec, psinec a stáje s padesáti arabskými koňmi.

Literatura:
- Moravský Krumlov ve svých osudech. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 2009. 350 s.Fiala, Ludvík – stavitel (160. výročí narození)
* 17.08.1856 – Jevišovice
+          ?

Životopis:
Byl synem Jana Fialy, obchodníka v Jevišovicích a Antonie. Roku 1909 mu v Kravsku zemřela manželka Terezie, roku 1915 se znovu oženil s Aloisií Hausnerovou. Roku 1909 se stává majitelem keramické továrny v Kravsku.  

Literatura:
- TRMAČ, Miloslav. Keramická továrna v Kravsku od roku 1895 do konce první světové války. 150 let keramiky Kravsko 1823-1973. Kravsko: ZV ROH Keramické závody, n.p., 1973. S. 3-12.Futera, Josef - sportovní funkcionář (70. výročí úmrtí)
* 22.04.1885 - Ostrov nad Sázavou
+ 25.08.1946 - Hrušovany n/Jevišovkou

Životopis:
Před druhou světovou válkou se přistěhoval se svými rodiči ze Žďáru nad Sázavou do Hrušovan nad Jevišovkou. Jeho rodiče vlastnili obchod. Josef Futera pracoval jako telegrafista na dráze. Byl vždy aktivním sportovcem a členem Jednoty. Stál u založení Jednoty sokolské a Sportovního klubu kopané v Hrušovanech nad Jevišovkou. Po roce 1938, kdy byla rodina odsunuta z pohraničí, se vrátila zpět do Žďáru nad Sázavou, kde přečkala celou druhou světovou válku. V roce 1945 se Futera vrátil zpět do Hrušovan, kde se aktivně podílel na obnovení sportu ve městě. Zemřel v roce 1946 na zápal plic.  

Literatura:
- Kalendárium. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. ISSN 1213-5585. Roč. 10, č. 35 (23.08.2010), s. 11.Glaninger, Karl – pastor (130. výročí narození)
* 31.08.1886 - Radlbrunn (Rakousko)
+ 20.07.1964 - Vídeň

Životopis:
Byl vysvěcen v roce 1912 v Mauternu ve Štýrsku, na Moravě působil úspěšně jako pastor a kazatel ve Znojmě, Klentnici, Horních Věstonicích a nejnověji v Bergenu. Byl to kanovník v Mikulově a v letech 1933 - 1938 předseda Národního svazu německých katolíků, pro diecézi Brno. Po vyhoštění, byl ředitelem církve ve Vídni Döbling.  

Literatura:
- Karl Glaninger [online]. [cit. 2012-03-08]. Dostupné na: http://www.suedmaehren.at/kulturdatenbank/Karl_GlaningerJahn, Jan – pedagog (200. výročí úmrtí)
* 18.06.1750 - Tasovice
+ 16.08.1816 - Vídeň

Životopis:
Původně byl louckým premonstrátem, studia zde dokončil s titulem doktora teologie. Po zrušení kláštera se stal profesorem starých jazyků na olomoucké stavovské akademii. Byl znalcem středověkých dějin. Působil také ve Vídni, kde byl povýšen na kanovníka v chrámu sv. Štěpána. Před svou smrtí založil nadaci pro tasovické chudé. Tato nadace byla za druhé světové války zrušena německou říšskou vládou. Jahn zemřel ve Vídni jako univerzitní profesor.

Dílo:
Vydal mnoho bohoslovných vědeckých knih. Einleitung in die göttl. Bücher des AltenBundes (1793-1802), Biblische Archäologie (1797-1805). Dále napsal slovníky hebrejštiny, aramejštiny a arabštiny.

Literatura:
- MITREGOVÁ, Miluše. Osobnosti spjaté s Tasovicemi. Historie obce Tasovice. S. 95-100.Kopeček, František – pedagog (70. výročí úmrtí)
* 14.10.1871 - Předmostí u Přerova
+ 23.08.1946 - Ostrava

Životopis:
Absolvent gymnázia v Přerově (maturita 1891). V Olomouci vystudoval tři semestry bohosloví, odtud přešel na učitelský ústav do Příbora. Po jednoroční vojenské službě ve Vídni byl pedagogem v Křenovicích u Kojetína, Tvořihrázi, Horních Dunajovicích, Mikulovicích a Kuchařovicích. Od r. 1918 působil ve Znojmě, v letech 1926-1927 v Bučovicích a opět ve Znojmě na dívčí měšťanské škole Vlasta, kde vyučoval občanskou nauku a živnostenské počty. Po záboru pohraničí (1938) se odstěhoval do Veverské Bítýšky u Brna. Po osvobození, už těžce nemocen, se přestěhoval k dceři do Ostravy. Pohřben na hřbitově ve Veverské Bítýšce. Jedna ze znojemských ulic nese jeho jméno.

Dílo:
Světla utonulá (1918), Soňuška čarodějka (1919), Ránem (1920), Meta (1924), Mých sto děvčat (1926), Studna (1926), Noc ve dne (1928), Dar pěti vteřin (1931), Opilá zátiší (1932), Stisk ruky (1932), Není mužů (1934), Pavel čarodějem (1943) aj. Autor pohádek, fejetonů a drobnějších próz bez složitých zápletek. Nejlepší jsou jeho prózy z učitelského života, prodchnuté přesvědčením o vysokém poslání učitele a důvěrou v mládež. Některé jeho knížky ilustrovali výtvarní umělci např. F. Bílek, E. Milén, K. Müller a R. Adámek.

Literatura:
- ŠEREĎKO, Pavel. Vzpomínka na Fráňu Kopečka. Znojemsko. Roč. 22, č. 37 (09.09.1981), s. 3.z Lichtenštejna, Josef Václav Vavřinec – kníže (320. výročí narození)
* 10.08.1696 - Praha
+ 10.02.1772 - Vídeň

Životopis:
Byl známý jako diplomat a úspěšný voják, s jehož jménem je spjata reforma dělostřelectva císařské armády.  

Literatura:
- JUŘÍK, Pavel. Vojevůdce a diplomat Josef Václav. Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-403-6. S. 68-80.Maulbertsch, František Antonín – malíř (220. výročí úmrtí)
* 07.06.1724 - Langenargen
+ 08.08.1796 - Vídeň

Životopis:
První vzdělání získal v dílně svého otce (1684-1748). Roku 1739 odešel do Vídně, kde souběžně studoval u malíře Pietera van Roye a od r. 1741 na tamní malířské akademii. Členem Akademie ve Vídni se stal r. 1759, profesorem pak roku 1770. Stal se i členem Akademie v Berlíně (1788).

Dílo:
Výzdoba letního refektáře (klášter v Louce, 1765), freska (kostel sv. Hypolita, 1766), freska (knihovna v klášteře Louka, 1778), freska (kostel v Dyji, 1776-1977), freska s námětem Působení Boží moudrosti v dějinách lidstva, jejíž program a částečně i kompoziční uspořádání přehodnocuje nástropní malbu knihovního sálu v klášteře v Louce (klášter premonstrátů v Praze na Strahově, Filozofický sál, 1794) aj.  

Literatura:
- FIL. Franz Anton Maulbertsch - jedna z největších uměleckých osobností své doby. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. Č. 31 (02.08.2004), s. 5.Mniszkówna, Helena - dvorní dáma (140. výročí úmrtí)
* 06.01.1784 - ?
+ 14.08.1876 - Vranov nad Dyjí

Literatura:
- Významné historické osobnosti naší obce. Vranovský zpravodaj. Č. 4 (2007), s. 13. Nesrovnal, Ferdinand – profesor (120. výročí narození)
* 16.08.1896 - Brno
+ 30.05.1952 - Brno

Životopis:
Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval v Brně-Husovicích a následně zde studoval na gymnáziu. Po vypuknutí 1. světové války rodiče neměli peníze na jeho další studia, a proto mu doporučili vstup k jezuitům. V září 1915 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě. Po dvouletém noviciátu dokončil gymnaziální studia na řádových školách v Rakousku v Linci. Filosofická a teologická studia absolvoval v Innsbrucku, kde byl také 25. července 1927 vysvěcen na kněze. Po dokončení teologických studií vykonal v St. Andreas tzv. třetí řádovou probaci a vrátil se do vlasti. V srpnu 1929 byl pražským arcibiskupem jmenován generálním duchovním rádcem Sdružení katolické mládeže v Čechách a organizoval tato sdružení po celé republice. Zároveň byl redaktorem časopisu Dorost a vedl exerciční a eucharistický sekretariát v Praze. Od roku 1936 působil jako kazatel, misionář a exercitátor na Svatém Hostýně. V roce 1937 vystoupil z osobních důvodů z řádu a byl přijat jako diecézní kněz do olomoucké arcidiecéze. V letech 1937-1946 působil ve farnosti v Biskupicích u Prostějova a jako kooperátor v Kralicích na Hané, následně v Brně. Zde převzal v roce 1946 úlohu duchovního rádce Svazu katolických žen a dívek. Od následujícího roku se věnoval vedení exercií v brněnské diecézi. Za 2. světové války působil v odbojové organizaci Obrana národa a také spolupracoval s partyzánskou skupinou Hnutí za svobodu na Prostějovsku. Pro svou spolupráci s odbojem byl vyšetřován olomouckým gestapem. Po válce obdržel za svou činnost v odboji vyznamenání. Od března 1948 byl ustanoven kooperátorem v Bystrci u Brna a od srpna 1950 působil až do svého zatčení jako administrátor kostela sv. Kříže ve Znojmě, při bývalém klášteře dominikánů. 26. května 1952 byl P. Nesrovnal zatčen, na jeho faře byla provedena domovní prohlídka a byl převezen na StB v Brně. Bylo proti němu zahájeno vyšetřování kvůli obvinění z velezrady a vyzvědačství, a to pro údajné kontakty s protikomunistickými odbojovými organizacemi, zprostředkování ilegálních přechodů hranic a špionážní činnosti - měl poslat do zahraniční plány protileteckých krytů v Brně. 30. května 1952 byl vyslýchán a poté předán na celu. V 17 hodin byl nalezen na své cele údajně oběšen.  

Literatura:
- VLČEK, V. P. ThDr. Ferdinand Nesrovnal, 60 let od jeho tragické smrti. Život farností Znojma. Č. 7 (2012), s. 13-15.Neumann, Isidor – lékař (110. výročí úmrtí)
* 02.03.1832 - Miroslav
+ 31.08.1906 - Vöslau

Životopis:
Lékařské vzdělání získal ve Vídni. Doktorát mu byl udělen v roce 1858. Usadil se ve Vídni. Nejprve tam působil jako docent a později jako profesor v oboru kožních chorob. Byl též ředitelem Vídeňské kliniky pro dermatologii a syfilis. Během svého života publikoval několik odborných statí. Jedno z kožních onemocnění je po něm pojmenováno, tzv. Neumannova choroba.  

Literatura:
- BEDNAŘÍK, Aleš. Isidor Neumann (1832-1906). Miroslavský zpravodaj. Roč. 47, č. 2 (2004), s. 41.Pannagl, Bernardus – učitel (350. výročí narození)
* 15.08.1666 - Siebenlinden
+ 04.07.1734 - Praha

Životopis:
1690-1692 vyučoval na Koleji jezuitů ve Znojmě. Učil gramatiku, poezii, rétoriku, 8 let byl knihovníkem v Praze.  

Literatura:
- WISNAR, Julius. I. Periode: Das Gymnasium der Jesuiten 1624/5-1773. Über einige hervorrandere Persönlichkeiten, welche am Znaimer Gymnasium: In der Zeit von 1624 bis 1850 wirkten oder mit der Anstalt im Zusammenhange standen. Znaim: J. Wisnar, 1913. S. 4-19.Peche, Karl von – generál (110. výročí úmrtí)
* 03.05.1833 - Praha
+ 20.08.1906 - Bad Goisern (Rakousko)

Životopis:
Absolvoval Vojenskou akademii ve Znojmě (Loucký klášter).  

Literatura:
- Karl von Peche [online]. [cit. 2012-03-23]. Dostupné na: http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_P/Peche_Karl_1833_1906.xmlRůžek, Bohumír – farář (130. výročí narození)
* 25.08.1886 - Želetava
+ 22.09.1952 - ?

Literatura:
- Trstěnice: historie ve fotografiích. Vyd. 1. Brno: Pro obec Trstěnice vydalo F.R.Z. agency, 2012. 102 s. ISBN 978-80-87332-50-4.  Vystrčil, Karel – učitel (110. výročí narození)
* 23.08.1906 - Dolní Dubňany
+ 15.07.1942 - Mauthausen

Životopis:
Stal se obětí okupace, umučen v koncentračním táboře. Učil na měšťanské škole ve Slavičíně, okr. Uherský Brod.

Literatura:
- KOLÁŘ, Karel. 100 let od narození Karla Vystrčila z Dolních Dubňan. Zrcadlo. Roč. 5, č. 15 (25.08.2006), s. 9.Kalendárium pro Vás sestavila Michaela Vrábelová