Dovolujeme si upozornit návštěvníky na změny v Ceníku služeb ve studovně a čítárně:

  • Poplatek za jednorázové využití služby - návštěva studovny a čítárny, přístup k Internetu (bez registrace) - 30,- Kč
  • Poplatek za písemné vypracování rešerše - 100,- Kč

Nově ceník obsahuje tyto položky:

  • Kopie oboustranná. / Obr. Foto A5 8,- Kč, A4 10,- Kč, A3 12,- Kč
  • Laminování dokumentů - 1 ks formát A5, A4 10,- Kč, 1 ks formát A3 20,- Kč
  • Kroužková vazba (do druhého dne) - 30,- Kč
  • Týdenní registrační poplatek pro návštěvníky Znojma (červen, červenec, srpen) - 40,- Kč

Tento ceník poplatků schválila na svém jednání Rada města Znojma dne 26. 9. 2016 s účinností od 1. 10. 2016
Vše (Viz příloha KŘ - Ceník poplatků a služeb)