Celostátní akce "Týden knihoven" 2004

Dne 28.5.2004 proběhl v MěK Znojmo na pobočce Načeratice Dětský den. Dopoledne knihovnice připravila literární a sportovní soutěže pro děti ze ZŠ Vrbovec /29/.
Od 14.00 hodin byly prostory knihovny otevřeny veřejnosti. Na děti čekalo 10 sportovních soutěží - věšení prádla, skákání v pytlích, opičí dráha aj..Každý soutěžící si odnesl malou pozornost v podobě sladkosti.Den byl ukončen malým táborákem a opékáním špekáčků ve 20.00 hod..Akce se zúčastnilo kolem 100 dětí a dospělých.
A co nám přinesl:
dětský úsměv
sportovní klání
dobrou náladu
příjemné odpoledne
Dne 30.4.2004 v 10.00 h. se bude konat ve štukovém sále Znojemské Besedy autorské čtení rakouského spisovatele Alfreda Komarka (v němčině).
Noc s AndersenemV noci z 2. na 3. dubna 2004 se v knihovně na Holandské ulici konala již po třetí akce s názvem "Noc s Andersenem".

V pondělí 8.3.2004 byla za účasti starosty města Znojma ing. Pavla Balíka a vedoucí odboru školství a kultury ing. Marie Čejkové. slavnostně otevřena pobočka MěK Znojmo v Načeraticích. Přítomným hrála k poslechu Country hudba Květinka a připraveno bylo také malé občerstvení. Jak to při otevření vypadalo si můžete prohlédnout na několika fotografiích.

Od 1. března je ve studovně k dispozici LANGMaster - Jak na počítač KOMPLET. Jedna se o multimediální výukový kurz, jenž Vás spolehlivě seznámí se základy používání výpočetní techniky a internetu a připraví Vás na absolvování certifikační zkoušky všeobecných počítačových znalostí ECDL.(European Computer Driving Licence - což je mezinárodně uznávaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti). Výukové texty a řada názorných ukázek Vám pomůže poznat potřebnou problematiku, jejíž zvládnutí je velmi dobrým předpokladem pro úspěšné absolvování zkušebního testu.
Během měsíce března probíhá 7. ročník celostátní akce ?Březen ? měsíc Internetu?
Městská knihovna Znojmo se zapojila do celostátní akce. Zúčastněte se i Vy a přijďte si vyplnit svůj anketní lístek.
Výsledky činnosti veřejných knihoven okresu Znojmo za rok 2003
VánoceV úterý 23. 12. 2003  bude provoz všech oddělení pouze do 14.00 hod. 
Ve středu 31. 12. 2003 budou všechna oddělení uzavřena.
Přehled studijních škol oborů na SŠ pro rok 2004/2005 : Ve studovně jsou od 25.11. k dispozici UN č. 42-43/2003 (celostátní přehled všech typů středních škol a oborů otevíraných ve školním roce 2004/2005).

Přehled studijních oborů na VŠ pro rok 2004/2005 : Ve studovně jsou od 11.11. k dispozici UN č. 39-40/2003 (kompletní přehled bakalářských a magisterských studijních programů a oborů na vysokých školách, fakultách a jiných součástech vysokých škol v ČR pro akademický rok 2004/2005).

V termínu 6. - 12.10. 2003 bude probíhat celostátní akce "Týden knihoven". Městská knihovna Znojmo připravila pro své čtenáře a uživatele v rámci této, pro knihovny významné události, řadu akcí.

Videokazety
Nyní je na našich stránkách k dispozici seznam všech videokazet s tématikou ekologie a ochrany životního prostředí. Videokazety si u nás můžete zapůjčit  ve studovně. Seznam ve formátu pro MS WORD je ke stažení zde
V dětské knihovně jste mohli shlédnout od 5.5. - 27.6. 2003 na 70 loutek, které vyrobila a Městské knihovně Znojmo zapůjčila Umělecká výroba Mašek.
Od 5.5. do 27.6. 2003 proběhla v dětské knihovně výstava loutek. Dále si můžete prohlédnout několik fotografií v naší galerii.
ICNMěstská knihovna Znojmo spolupracuje s Informačním centrem neziskových organizací (ICN). Díky této spolupráci získává publikace a další materiály o neziskovém sektoru v České republice, které jsou zájemcům k dispozici ve studovně Městské knihovny Znojmo. Knihovna rovněž buduje databázi "Neziskové organizace okresu Znojmo". Informace a přihlášky do této databáze jsou k dispozici ve studovně Městské knihovny Znojmo.
Vranovský zámek

KULTURNÍ  KOMISE  RADY  OBCE  VRANOV   NAD   DYJÍ

VYHLAŠUJE    4.ročník

SOUTĚŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

VRANOVSKÝ  SLAVÍK

 PROPOZICE K SOUTĚŽI :

SOUTĚŽ BUDE PROBÍHAT V TĚCHTO KATEGORIÍCH:

1. KATEGORIE: DĚTI                ( 1. - 5. TŘÍDA )

2. KATEGORIE: DĚTI                ( 6. ?9. TŘÍDA )

3.KATEGORIE: DOSPĚLÍ          ( NAD 16 LET )

PODMÍNKY SOUTĚŽE :

KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ SI PŘIPRAVÍ JEDNU PÍSEŇ LIBOVOLNÉHO ŽÁNRU , KTEROU ZAZPÍVÁ BEZ DOPROVODU HUDEBNÍHO NÁSTROJE, V PŘÍPADĚ DODÁNÍ NOTOVÉHO ZÁPISU  SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠKOU ORGANIZÁTOR ZAJISTÍ  DOPROVOD NA KYTARU . JEDNOTLIVCI  SE  MOHOU DOPROVODIT  NA VLASTNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJ. / VE VÝBĚROVÉM KOLE /.

PRŮBĚH SOUTĚŽE:

1. VÝBĚROVÉ KOLO        25. 4.  2003  14 00 HOD.   MÍSTNÍ  KNIHOVNA

2. SLAVNOSTNÍ FINÁLE    17. 5.  2003  14:00 HOD.   COUNTRY SALOON /GENERÁLKA 

V 10:00 HOD.

3. PŘEHLÍDKA VÍTĚZŮ       30. 8.  2003  19 00  HOD., STÁTNÍ ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ

FINALISTY  DOPROVÁZÍ  KAREL FOJTÍK  BAND

 

SOUTĚŽÍCÍ  HODNOTÍ ODBORNÁ POROTA

PÍSEMNÉ  PŘIHLÁŠKY (25kb)  DO  SOUTĚŽE POSÍLEJTE  DO   20. DUBNA   NA  ADRESU:

JARMILA SÁROVÁ, VRANOV NAD DYJÍ  358, PSČ 67103

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI DARY PŘISPĚJÍ NA HODNOTNÉ CENY PRO SOUTĚŽÍCÍ.

TĚŠÍME  SE  NA  SETKÁNÍ  S VÁMI  -  ČLENOVÉ   KULTURNÍ   KOMISE  PRO   VRANOV  NAD  DYJÍ.

Od 5.5. do 27.6. 2003 bude probíhat v dětské knihovně výstava loutek.

Evropská Unie

V souvislosti se vztupem ČR do EU bude v Měk Znojmo v termínu od 5.5. do 2.6. 2003 probíhat prezentace.