Měk Znojmo Vás  zve  na promítnutí autentického dokumentu

„Sametové listopadové dny ve Znojmě“.

Po zhlédnutí bude následovat krátká debata přímých účastníků těchto dnů.
-  zavzpomínají  Olga Filová, Ing. Karel Pavlíček a Jaromír Šlápota.

Hudební doprovod  Mgr. Pavel  Frind.

Pondělí  11. listopadu v 17.00 hodin -  konferenční sál knihovny.
Léčení přírodní energií
Městská knihovna Znojmo Vás zve na besedu
s renomovanou oděvní návrhářkou a spisovatelkou

Šárkou Šiškovou

DOKONALÝ ŽIVOT?

A CO LÁSKA?

Se svou oděvní tvorbou již dobyla svět a její modely jsou k vidění ve sbírkách The museum at FIT v New Yorku nebo Uměleckoprůmyslového muzea Praha. Nyní se renomovaná zlínská návrhářka vedle oděvní tvorby naplno věnuje také psaní beletrie. Knihy i sama ilustruje.
    
V úterý 22. října 2019 v 17:00 hod.,
konferenční sál MěK, Zámečnická 288/9.

Šárka šišková
Městská knihovna Znojmo Vás srdečně zve
na cestopisnou besedu s promítáním

ČAROKRÁSNÁ PATAGONIE - 2. díl

Patagonie - foto Ing. Přemysl Kališ

Prezentace: Ing. Přemysl Kališ

V úterý 15. října 2019 v 17.00 hod.
konferenční sál MěK, Zámečnická ul. č. 288/9
Městská knihovna Znojmo aJunák – český skaut, z. s.

Vás zvou na výstavu

100 LET SKAUTINGUVE ZNOJMĚ

Vernisáž - 9. října 2019 v 17.00 hod.
Galerie Domu porozumění na Slepičím trhu
 
Hudební doprovod:
Pavel Novotný - saxofon, Michal Smrčka - klávesy
 
Výstava potrvá do 30. listopadu 2019
otevřeno ÚT, ST, PÁ, SO: 10.00 - 16.00

100 let skautingu ve Znojmě
Městská knihovna Znojmo Vás zve na besedu se známým
spisovatelem, scénáristou a záhadologem.

Arnošt Vašíček - České tajemno

Přijďte ve středu 2. října 2019 v 17.00 hod.
do konferenčního sálu MěK na Zámečnické ul. č. 288/9.

Arnošt Vašíček - České tajemno
Logo SKIPTýden knihoven 2018
Svaz knihovníků
a informačních
pracovníků České republiky


MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
TÝDEN KNIHOVEN: 30. 9. - 4. 10. 2019
23. ročník

Týden knihoven 2019

Nabídka programu:

Oddělení pro dospělé čtenáře
 • Roční registrace nových čtenářů ZDARMA
 • Čtenářská amnestie (prominutí upomínek z prodlení)
 • Nabídka ročních dárkových poukazů za zvýhodněnou cenu (50/100 Kč)
 • Tematická výstavka ke 150. výročí narození Mahátma Gándhího
 • Týden knihoven s Wikipedií
Oddělení pro dětské čtenáře
 • Den otevřených dveří| 30/9   8-17 h.
 • Čtenářská AMNESTIE | 30/9 - 4/10
 • Registrace nových čtenářů ZDARMA  | 30/9 - 4/10
 • Vyhlášení literární soutěže Autorského čtení žáků a studentů středních a odborných škol
  Téma „Můj čas s knížkou“
 • Vyhlášení celostátní soutěže Jižní Morava čte. Téma: „Tajemství knihovny“
 • Soutěžní kvíz - Výlet do minulosti 
 • Výstavka - Pověsti našeho kraje
 • Listování ze znojemských parků
 • Výstavní panel -Co jsme četli
 • Besedy 30/9 - 4/10 | Pověsti Znojma
Studovna a čítárna, Internet
 • Čtenáři bez registrace / Internet  - vstup ZDARMA
 • Čtenářská AMNESTIE
 • Výprodej vyřazených časopisů (1 ks à 1 Kč)
 • Osobnosti / letáky - PLECHATÝ, Josef (1909-1937), Janků, Vlastimil (1919-2014)
Hudební oddělení
Středa 2. 10. 2019 v časech 9-12 h., 16-17 h.

 • Nabídka audioknih pro veřejnost
 • Nabídka zvukových knih pro slabozraké a nevidomé
 • Výstavka hudebních nástrojů s odborným výkladem a praktickou ukázkou
  14-16 hod. -hudební pořad Lidové písně v DPS Plaveč
Knihovna rakouské literatura
 • Čtenářská amnestie
 • Výstavka knih - Učíme se německy
MěK  Znojmo,pobočka Gagarinova 13
      30/9 - 3/10

 • Čtenářská AMNESTIE
 • Přihlašování nových čtenářů ZDARMA - registrace na 1 rok
 • Soutěž pro čtenáře a uživatele knihovny - Vědomostní kvíz „Co víte o knihovně a literatuře?“
 • Malujeme pohádku - posezení v knihovně spojené s vyprávěním pohádek
 • Dny otevřených dveří
 • Besedy pro MŠ a ZŠ
 • Výstavka knih
MěK Znojmo,  pobočka Loucká 21
Den otevřených dveří  | 30. září - pondělí / 12.30 -18.00 h.
 • možnost prohlédnout si prostory knihovny
 • možnost přihlásit se do knihovny zdarma
 • Výstavka knih  - První čtení (Krolupperová D., Březinová I.)
                          - Znojmo a jeho historie
      1/10 – 4/10
 • Dny čtenářské AMNESTIE
 • Noví čtenáři - registrace ZDARMA
 • Besedy pro ZŠ - termín je nutné domluvit předem
Městská knihovna Znojmo pořádá v termínu od 7. 10. 2019

Kurz tvůrčího psaní

aneb nahlédnutí do řemeslné dílny spisovatele


Kurz bude probíhat pod vedením PaedDr. Vítězslava Vítka (středoškolského učitele z Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě) vždy každé pondělí od 16.00 hod. do 18.00 hod. v konferenčním sále Městské knihovny Znojmo.

Zájemci se mohou dostavit na první hodinu 7. 10. 2019 v 16.00 hodin do městské knihovny. Kurz bude otevřen v případě dostatečného zájmu. BEZ  OMEZENÍ  VĚKU! Kurz tvůrčího psaní Vám dá přehled a základy literární umělecké tvorby a zároveň seznámí s uměleckou stylistikou.

Cílem kurzu je připravit absolventy k prezentaci své vlastní literární tvorby. Účastníci kurzu představí svá literární díla veřejnosti  prostřednictvím Městské knihovny Znojmo na literárním večeru.

Kurz Vás provede čtyřmi oblastmi:

próza - psaní povídky, novely, románu
poezie - lyrika a epika
scénaristika - divadelní a filmový scénář
publicistika - fejeton

Náplň kurzu:

V kurzu se bude prakticky nacvičovat, jak se
 • promítá svoboda jedince v tvůrčím procesu
 • tvoří hlavní myšlenka díla
 • prolíná realita s fantazií v literárním díle
 • uplatňuje forma
 • promítá jazyková rovina v díle
 • buduje výstavba příběhu a jeho dynamika
 • tvoří charakter literárního hrdiny
 • píše dialog
 • zpracuje text do počítačové podoby a připraví pro tisk  

Přijďte a vyzkoušejte si své literární schopnosti! Splňte si svůj sen!

Městská knihovna Znojmo Vás zve na přednášku nad knihou
„HOŘ, OHÝNKU, O MOU DUŠI SE UŽ ČERTI PEROU“

se spisovatelem Josefem Špidlou

MARIE TEREZIE A JEJÍ DOBA

Rok 1740 patří k nejvýznamnějším mezníkům evropských dějin. V květnu umírá pruský král Fridrich Vilém I., v říjnu král český a uherský, císař Karel VI. a o osm dní později ruská carevna Anna Ivanovna. Karty jsou rozdány. Právě tady začíná křižovatka novodobé historie, bohužel ne zrovna ověnčena mírovými počiny, ba naopak. Je protkána krvavými bitvami, krutostí nikterak nekorespondující s osvícenstvím prodírajícím se na světlo Boží...

V úterý 24. září 2019 v 17:00 hod.,
konferenční sál MěK, Zámečnická 288/9

Marie Terezie

Sto let zákona o knihovnáchPrávě v těchto dnech si knihovny v celé České republice připomínají století od schválení přelomového dokumentu, zákona o knihovnách. Zákon o veřejných knihovnách obecních byl schválen Národním shromážděním 22. července 1919 s účinností od 30. 7. 1919. Jako přelomová se ukázala povinnost pro každou větší obec zřídit veřejnou knihovnu „na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“. Díky tomu má dodnes Česko jednu z nejhustších sítí knihoven na světě a občané svoji knihovnu vždy na blízku.

Na co zákon (také) pamatoval
Naopak velmi nesvobodná se z dnešního pohledu se může zdát pravomoc Ministerstva školství a národní osvěty uveřejňovat seznamy spisů, které by měly být z veřejných knihoven vyloučeny.  Jednalo se především o „krváky, detektivní a indiánské povídky, které sensačním způsobem dráždí fantasii čtenářovu“. První republika měla zkrátka zájem kulturu a vzdělanost svých obyvatel určitým způsobem ovlivňovat. Dnešní čtenáři ale v knihovnách výše uvedené žánry běžně najdou a mohou tak bez omezení užívat pestrosti literatury a mnohosti výběru.  

Knihovní zákon dnes
Prvorepublikový zákon byl nahrazen v roce 1959 zákonem č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnickým zákonem), který knihovny propojil do organizované sítě. A opět změněné politické podmínky vedly s jistým zpožděním k přijetí dnes platného zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Důležitou součástí knihovního zákona je důraz na služby, a to nejen na ty spojené s půjčováním knih. Zákon vyjmenovává další služby, které knihovny mohou poskytovat. Je to například kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vydávání tematických publikací nebo poskytování informací z různých zdrojů. Významná je deklarace rovného přístupu ke službám knihoven pro všechny. Zákon také stanoví, že základní služby knihovny (typicky půjčování knih) jsou zdarma.
Současný knihovní zákon tak umožňuje reagovat knihovnám na měnící se očekávání uživatelů a jejich přerod z půjčoven knih k místům, které podporují rozvoj místních komunit, neformální vzdělávání, učení i kreativitu.
Výzvou pro další práci na poli knihovnické legislativy je v tuto chvíli vývoj v oblasti autorského práva, legální zpřístupnění digitalizovaných textů a právo elektronického povinného výtisku.  Zákonné ukotvení knihoven v legislativním rámci je pro činnost knihoven velmi důležité, a uplynulé století to jen potvrzuje.

Knihovnické tipy aneb Co si přečíst o knihách a knihovnách
Knihy kupovati (https://search.mlp.cz/cz/titul/knihy-kupovati/4076996/)
Pozor, v knihovně je kocour (https://search.mlp.cz/cz/titul/pozor-v-knihovne-je-kocour/4473965/)
Soustružníci lidských duší (https://search.mlp.cz/cz/titul/soustruznici-lidskych-dusi/2798739/)
Knihy a jejich lidé (https://search.mlp.cz/cz/titul/knihy-a-jejich-lide/4008639/)
HLAVNÍ BUDOVA
POBOČKY
Oddělení pro dospělé čtenáře
úterý - pátek: 8:30-17:30
Pobočka Gagarinova:
úterý: 8:00-12:00, čtvrtek: 12:00-16:30
Oddělení pro dětské čtenáře
pondělí, středa, čtvrtek, pátek:  8:00-12:00
úterý: 12:00-17:00

Pobočka Loucká:

úterý: 12:30-17:30, středa: 12:30-16:30,
čtvrtek: 8:00-12:00

Studovna a čítárna, Internet
pondělí: 12:00-17:00,
úterý - pátek: 12:00-17:30
Pobočka Načeratice:
pátek: 10:00-14:00


Hudební oddělení

středa: 10:00-12:00, 14:00-17:00

Pobočka Dukelská:
zavřeno
Knihovna rakouské literatury
úterý, středa, pátek: 8:30-11:00,
čtvrtek: 8:30-11:00, 12:00-17:00

Pobočka PD U lesíka:
zavřeno


Městská knihovna Znojmo
Vás zve na

slavnostní zakončení výtvarného kurzu,

pod vedením Simony Dunglové.

Ve středu 5. června 2019 v 17:00 hod.

Galerie  v Domě porozumění na Slepičím trhu.

V kulturním programu vystoupí Carmina Clara.

OTEVŘENO: ÚT, ST, PÁ, SO 10.00 - 16.00

Práce z výtvarného kurzu
Městská knihovna Znojmo
zve zájemce na promítání fotografií

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VE ZNOJMĚ

Druhá světová válka ve Znojmě

Fotografie promítne a uvede p. Josef Vlasák

23. května 2019 v 16.30 hod.,
konferenční sál MěK, Zámečnická 288/9
Cantamus Urbi – Zpíváme městu
Městská knihovna Znojmo Vás srdečně zve na besedu
s astroložkou a spisovatelkou.
V pořadu zodpoví i dotazy diváků.

Olga Krumlovská - HOROSKOPY 2019

Olga Krumlovská - Horoskopy 2017

V úterý 26. března 2019 v 17.00 hod.,
konferenční sál, Zámečnická 288/9
Městská knihovna Znojmo
zve zájemce na promítání nových fotografií

HISTORIE PODYJÍ

Historie Podyji
Fotografie promítne a uvede p. Josef Vlasák

14. března 2019 v 16.30 hod.,
konferenční sál MěK, Zámečnická 288/9
Zpíváme pro UNICEF - koncert pěveckého sboru Carmina Clara