ZÁPIS z jednání hodnotitelské komise programu veřejné informační služby knihoven - VISK 3 konaného ve dnech 25. 2. 2003

Rozdělení dotací na programy VISK 3 (výběr knihoven obsluhovaných MěK Znojmo)
Výsledky činnosti veřejných knihoven okresu znojmo za rok 2002

VISK

Ministerstvo kultury -  odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro r. 2003 na poskytnutí dotací knihovnám evidovaným dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), s výjimkou nadací a nadačních fondů na nekomerční projekty z oblasti knihoven:

Změna cen poskytovaných služeb : Od 1.1.2003 vstupují v platnost nové ceny u několika služeb poskytovaných ve studovně a na pobočkách.

Zde jsou změny, ke kterým došlo:

Použití internetu (dospělí) 20Kč/hod.
Použítí internetu (děti do 15-ti let)    10Kč/hod.

Kopie A3, jednostranně                    2,- Kč
Kopie A3, oboustranně                     3,- Kč
Kopie A3, foto                                6,- Kč
Kopie A4, jednostranně                    1,- Kč
Kopie A4, oboustranně                     2,- Kč
Kopie A4, foto                                5,- Kč
Kopie A5, jednostranně                    1,- Kč
Kopie A5, oboustranně                     2,- Kč
Kopie A5, oboustranně                     4,- Kč

Další dobrá zpráva: od 3.1.2003 se zvýšila rychlosti připojení k internetu na dvojnásobek!

Od 1. ledna je ve studovně k dispozici multimediální počítač se specializovaným programovým vybavením pro nevidomé a slabozraké. Nevidomým poskytuje počítač ozvučení všech jeho částí včetně možnosti práce s internetem. K ulehčení práce  přispívá přehledný program poskytující nejdůležitější funkce počítače ve zjednodušeném ovládacím prostředí vytvořeném přímo pro nevidomé. Slabozrakým umožňuje počítač zvětšit si prvky zobrazované na obrazovce počítače do jim vyhovující velikosti a změnu barevného spektra obrazovky počítače dle jejich potřeb. Využití tohoto počítače je zdarma.

Cílem projektu Intranet veřejné správy je vytvoření a provozování jednotné, spolehlivé a bezpečné komunikační infrastruktury, veřejné správy.

Image

- Dětské oddělení -

Image

vyhlašuje

           literární a výtvarnou soutěž na téma

 CO PŘEJEŠ SVÉMU MĚSTU DO NOVÉHO ROKU

Své povídky, básně,? a výtvarné práce zašlete nebo přineste do 31. ledna 2003 do knihovny:    MěK Znojmo Dětské oddělení
                    Náměstí TGM 21
                    669 26 Znojmo

    nebo
                    Pobočka MěK Znojmo
                    Holandská 2
                    671 81 Znojmo

 
Bližší informace získáte na tel.: 515 22 58 63 ? Dětské oddělení ? Draha Stehlíková
515 22 73 96 ? Pobočka Holandská ? Jana Dundáčková, DiS.

Poněvadž s procesem slučování našeho právního prostředí s právem EU dochází k jakési "legislativní smršti " mění se k 1.1.2003 téměř všechny důležité zákony, kterými jsou např. Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákoník práce, Zákon o platebním styku, Zákon o důchodovém pojištění, Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, Zákon o dani z přidané hodnoty, Celní zákon a desítky dalších. Od 28.11.2002 je ve studovně čtenářům k dispozici nová verze elektronické právní knihovny SKLENDA 2003.

Městská knihovna Znojmo Vám nabízí k půjčení 1240 hudebních titulů na CD nosičích. Hudební CD je možno si půjčit v oddělení pro dospělé Městské knihovny Znojmo na ulici Zámečnická 9. Pro vyhledání dostupných titulů využijte náš on-line katalog (vyhledávání AV médií). Seznam všech hudebních titulů ve formátu pro MS Excel je  zde (45 kB). Soubor je zazipován.

Přehled studijních oborů  na VŠ pro rok 2003/2004 : Ve studovně jsou od 14.11. k dispozici UN č. 39-40/2002 (kompletní přehled bakalářských a magisterskách studijních programů a oborů na vysokých školách, fakultách a jiných doučástech vysokých škol v ČR pro akademický rok 2003/2004)

Pro všechny registrované členy naší knihovny jsou ve studovně k dispozici první dvě čísla populárního přírodovědného magazínu National Geographic v češtině.

Nyní můžete na PC ve studovně, které slouží zároveň i jako internetové pracoviště, používat, kromě oblíbeného textového editoru MS Word, také tabulkový procesor MS Excel.

Nabídka Městské knihovny Znojmo
Veřejná sbírka byla pořádána Městem Znojmem za účelem humanitárním- zmírnění následků živelné pohromy, která postihla město Znojmo v srpnu tohoto roku. Sbírka byla zahájena 26.8.2002 a ukončena dne 20.9.2002. Za tuto dobu bylo shromážděno celkem cca 445 tis. Kč. (zdroj dat: Znojemské listy)

Knihovny jsou nejdostupnější kulturní a vzdělávací zařízení pro všechny skupiny obyvatelstva. Týden knihoven je propagační akcí, kterou se knihovny různých typů z celé České republiky společně prezentují veřejnosti.   Městská knihovna Znojmo připravila pro své čtenáře a uživatele v rámci této, pro knihovny významné události, řadu akcí. Podílet se na nich budou všechna oddělení služeb, to znamená:

Půjčovna pro dospělé,
Studovna a Knihovna rakouské literatury na Zámečnické ul. 9,
Dětská knihovna na nám. T.G.Masaryka č. 21,
Pobočka Gagarinova na Gagarinově ul. č. 13,
Pobočka Holandská, na Holandské ul. č. 2. 

Přehled akcí:  

{ bližší informace můžete nalézt v sekci dané pobočky }

Knihovní zákon a navazující vyhláška

Dnem 1. 1. 2002 vstupuje v platnost zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),schválený dne 29. června 2001. Současně se tímto dnem ruší dosud platný zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).