Pro všechny registrované členy naší knihovny jsou ve studovně k dispozici první dvě čísla populárního přírodovědného magazínu National Geographic v češtině.

Nyní můžete na PC ve studovně, které slouží zároveň i jako internetové pracoviště, používat, kromě oblíbeného textového editoru MS Word, také tabulkový procesor MS Excel.

Nabídka Městské knihovny Znojmo
Veřejná sbírka byla pořádána Městem Znojmem za účelem humanitárním- zmírnění následků živelné pohromy, která postihla město Znojmo v srpnu tohoto roku. Sbírka byla zahájena 26.8.2002 a ukončena dne 20.9.2002. Za tuto dobu bylo shromážděno celkem cca 445 tis. Kč. (zdroj dat: Znojemské listy)

Knihovny jsou nejdostupnější kulturní a vzdělávací zařízení pro všechny skupiny obyvatelstva. Týden knihoven je propagační akcí, kterou se knihovny různých typů z celé České republiky společně prezentují veřejnosti.   Městská knihovna Znojmo připravila pro své čtenáře a uživatele v rámci této, pro knihovny významné události, řadu akcí. Podílet se na nich budou všechna oddělení služeb, to znamená:

Půjčovna pro dospělé,
Studovna a Knihovna rakouské literatury na Zámečnické ul. 9,
Dětská knihovna na nám. T.G.Masaryka č. 21,
Pobočka Gagarinova na Gagarinově ul. č. 13,
Pobočka Holandská, na Holandské ul. č. 2. 

Přehled akcí:  

{ bližší informace můžete nalézt v sekci dané pobočky }

Knihovní zákon a navazující vyhláška

Dnem 1. 1. 2002 vstupuje v platnost zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),schválený dne 29. června 2001. Současně se tímto dnem ruší dosud platný zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).