Zobrazení: 25

Městská knihovna Moravský Krumlov se letos podruhé přihlásila do projektu Jižní Morava čte, který probíhal od září do konce října v knihovnách Jihomoravského kraje. Do literární a výtvarné soutěže a  do volné tvorby (komiks, koláž, 3D model, fotografie nebo audiovideo) na téma Tajemství knihovny, kterou vyhlásila Moravská zemská knihovna Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem, se přihlásilo 88 soutěžících v různých věkových kategoriích.  Odevzdáno bylo 68 prací, 56 samostatných a 12 kolektivních.

Hodnotící komise byla mile překvapena výtvarnými pracemi, ale trochu zaskočena literárními. Poznala, jak současné děti jsou ovlivněny příšerami, duchy, tajnými zaklínadly, skřítky nebo i listopadovým haloweenem.  A jak tedy vidí děti tajemnou knihovnu? – Nic krásnějšího jsme nikdy neviděli, od země po strop byly police s tajemnými knihami všech barev a velikostí, duch Řechtal-má rád vtipné knížky, Všeználek staré encyklopedie, Agáta zbožňuje detektivky, skřítek Motálek, co míchá kapitoly v knihách, knihovnice Berta- pátá a poslední z rodu Źvatlanců, mnozí vklouzli přímo do děje čtené knihy, stali se jejími hrdiny. Překvapily nás básně o tom, že i kniha může být dobrým kamarádem, dokonce lepším než MOBIL!  a pro některé děti je čtení  vlastně únikem před skutečnou realitou do světa fantazie. Pro jednoho z hrdinů bylo největším trestem za zlobení ve třídě, jít odpoledne do knihovny a tam si půjčit, světe div se, KNIHU!!!. U výtvarných prací dominovala zvířátka z pohádek, Večerníček, ve volné tvorbě pak komiksy, modely knihovny v trojrozměrném provedení a dokonce jedno audiovideo, které bylo i pro komisi tajemstvím, byl to jen sen.

Městská knihovna připravila několik doprovodných programů k tomuto projektu.

Prvním z nich bylo společné čtení nazvané Knihy mého dětství. Žáci druhých tříd ZŠ Klášterní a Ivančická přišli v pondělí  9. září do knihovny. Knihovnice, paní učitelky, seniorky, seznámily děti s oblíbenou knížkou ze svého dětství. Bývalá vedoucí knihovny paní Libuše Prosecká jim pověděla o tom, kde dříve byla umístěna knihovna, vůbec netušily, že na zámku i v bývalém klášteru (nyní MěÚ). Strávili jsme úžasné dopoledne plné vzpomínek na první zážitky s knihou, kdy dříve doma měli jen dvě tři dětské knížky a z těch se četlo pořád dokola.

Další doprovodnou akcí k JMČ byla obří tajenka umístěna na nástěnce v oddělení pro děti a mládež, kde čtenáři vyluštili, co je to Tajemství knihovny-Skryté poklady (knihy). Tímto děkujeme paní uč. Vančurové ze ZUŠ, která s dětmi tuto tajenku podle návodu vyrobila. Výstava knih s tajuplnou tématikou -detektivní romány, strašidelné příběhy, horory, fantasy, děsuplné povídky, vzkazy ze záhrobí, doteky hrůzy, záhady, lákaly mládež k přečtení.    

Slavnostní vyhodnocení proběhlo v pondělí 11. listopadu v městské knihovně, kde se sešlo téměř 90 dětí, žáků, rodičů či prarodičů. Vyhodnocení dostali diplomy, vstupenky do zábavného centra Bongo, ti starší do Vida centra v Brně, knížky a upomínkové předměty. Výherce v jednotlivých kategoriích čeká postup do krajského kola, pozvání na slavnostní vyhodnocení a vstupenky do Divadla Polárka nebo do Hvězdárny a planetária v Brně. Poděkování patří pracovnicím MZK a Jihomoravskému kraji za dary a spolufinancování soutěže.

  Literární soutěž: kategorie 4. - 5. tř. zúčastnilo se 17 žáků
  1. místo Agáta Chvátalová – 5. tř. ZŠ Dolní Dubňany
  2. místo Anežka Pecinová – 5. tř.  ZŠ Dolní Dubňany
  3. místo Nela Illková – 5. B ZŠ Klášterní M. K.
  4. místo Anna Vejvalková – 5. tř. ZŠ Dolní Dubňany
  4. místo Jitka Janíčková – 5.B ZŠ Klášterní M. K.
    
  Literární soutěž: kategorie 6.- 9. tř., víc. gymnázium zúčastnilo se 17 žáků
  1. místo Julie Krysová – 9.C ZŠ Klášterní M. K.
  2. místo Natálie Jandová - 7. B ZŠ Klášterní M. K.
  3. místo Zuzana Havlišová - 9. C ZŠ Klášterní M. K.
  3. místo Michaela Makovická - 7. B ZŠ Klášterní M. K.
  4. místo Kateřina Martínková - 8. B ZŠ Klášterní M. K.

  Výtvarná soutěž: kategorie MŠ + 1. - 2. tř. zúčastnilo se 14 dětí, 10 prací, 2 kolektivní
 1. místo Anežka Strnadová – ZUŠ M. K.
  2. místo Beata Macharová, Sofie Rebstocková – MŠ S. K. Neumanna M. K.
  3. místo J. Hlaváč, B. Macharová, P. Kolář, B. Stozsková - MŠ S. K. Neumanna M. K.
  4. místo Karla Blahová – MŠ Husova, M. K.

 Volná tvorba: kategorie 1. – 5. tř. zúčastnilo se 8 dětí, 6 prací, 2 kolektivní
 1. místo Adéla Strnadová – ZUŠ M. K.-koláž
 2. místo Sofie Velevová, Maya Maříková – ZUŠ M. K.-komiks
 3. místo J. A. Robotková, Ž. M. Rozmahelová – ZUŠ M. K.-komiks
 Zvláštní ocenění Lucie Nováková  - 2. tř. ZŠ Řeznovice  - 3D výtvarný model

 Volná tvorba: kategorie 6. – 9. tř., víc. gymnázium zúčastnilo se 28 dětí, 15 prací, 8 kolektiv.
  1. místo Simona Horáková – 7. B ZŠ Klášterní M. K.-komiks
  2. místo Victorie Ungerová –7. C ZŠ Klášterní M. K.-komiks
  3. místo Lucie Janíčková, Štěpánka Jechová, Anna Pokorná - 7. B ZŠ Klášterní M. K.-komiks
  Zvláštní ocenění Ema Riedlová - ZUŠ M K.- 3D výtvarný modelZvláštní ocenění Nela Klodnerová – ZUŠ M. K.  - audiovideo

Výtvarná tvorba: kategorie navíc 5. – 7. tř. zúčastnilo se 6 dětí, 6 prací
  1. místo Alena Zelníčková – ZUŠ M. K.
  2. místo Viktorie Vejvalková – ZUŠ M. K

Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková