Abeceda čtenáře knihovny

Abeceda čtenáře knihovny

Abeceda čtenáře knihovny

Víš jak se s vypůjčenými
knihami zachází ?


Šetrně a opatrně !
Před čtením si umyj ruce !
Nepiš do knihy !
Netrhej listy !
Nevystřihuj obrázky !
Nepůjčuj knihy z knihovny
nikomu jinému !

 

Když se přestěhuješ, neza-
pomeň oznámit v knihovně
svoji novou adresu !


Oznam také hned, když
někdo v rodině onemocní
nakažlivou nemocí !

Vyznáš se v knihovně ?

Červeně jsou označeny
příběhy o dětech.

Modře jsou označeny
pohádky.

Zeleně jsou označeny
básně a říkadla.

Knihy pro čtenáře od 9 let
jsou řazeny podle abecedy
(D-Drda,J-Jirásek,V-Verne...)