Jak je dnes otevřeno?

Všechna oddělení jsou uzavřena.

Otevírací doba oddělení a poboček
 • Hlavní budova
  Zámečnická 288/9, 669 26 Znojmo, telefon: 515 224 346, e-mail: knihovna@knihovnazn.cz
 • Oddělení pro dospělé čtenáře
  Absenční výpůjčky dokumentů, meziknihovní výpůjční služba, rezervace dokumentů, pořádání besed a exkurzí
 • Studovna a přístup k internetu
  20 míst k prezenčnímu studiu a četbě, prezenční výpůjčky denního a regionálního tisku, výpůjčky periodik, prezenční výpůjčky z fondu regionální literatury, Internet pro veřejnost
 • Oddělení pro děti
  Absenční výpůjčky dokumentů, pořádání besed a exkurzí, přístup k internetu na 6 PC, psaní a tisk dokumentů v MS Office.
 • Pobočka Gagarinova
  Absenční výpůjčky dokumentů, rezervace dokumentů, přístup k internetu na 2 PC.
 • Oddělení pro dospělé čtenáře
  Absenční výpůjčky dokumentů, meziknihovní výpůjční služba, rezervace dokumentů, pořádání besed a exkurzí
 • Hudební oddělení
  Absenční výpůjčky CD starších 9 měsíců, zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké
 • Konferenční sál
  Přednášky, besedy a autorská čtení, prezentace, literární soutěže
 • Pobočka Loucká
  Absenční výpůjčky dokumentů, rezervace dokumentů, přístup k internetu na 3 PC, pořádání besed pro mateřské, základní a speciální školy

Jsme na Facebooku

Upozornění pro čtenáře!

V souladu s aktuálním nařízením vlády ČR Městská knihovna Znojmo od 22. 10. až do odvolání zavírá pro veřejnost (včetně poboček Loucká, Gagarinova, Konice, Mramotice, Načeratice). Od data uzavření nebudou čtenářům narůstat pokuty z prodlení. Prodlužovat lze elektronickou cestou přes účet na www.knihovnazn.cz nebo e-mailem dospeli@knihovnazn.cz nebo též telefonicky na čísle 515 224 346.

Čtenářské konto

Průkaz číslo:
PIN (RRMMDD):

Vyhledat v katalogu

Podle autora:
Podle názvu:

Německy psaná literatura na internetu

Domácí úkoly - Hausarbeiten
http://www.hausarbeiten.de/
Skvělá stránka, na které můžete vybírat ze 407 oborů! Pod heslem „Deutsch“ najdete němčinu jako cizí jazyk, gramatiku aj., ale hlavně 1 470 referátů o literárních dílech (obsahy, rozbory, interpretace).

Referáty a pomoc při učení pro žáky a studenty - Referate und Lerhilfen für Schüller und Studenten
http://referateguru.heim.at/
Stručné životopisy německy píšících autorů, obsahy literárních děl (skrývají se pod heslem „Deutsch“), básně a jejich interpretace, literární epochy a také dějiny, biologie, zeměpis...

Referáty a domácí úkoly - Lerntippsammlung
http://www.lerntippsammlung.de/
Německá internetová stránka, určená studentům. Najdete zde referáty např. z biologie, chemie, matematiky, informatiky, dějin, filozofie atd. a pod heslem „Deutsch“ opět referáty na různá literární témata, hlavně ovšem obsahy děl.

Knižní archiv - Literaturhaus
http://www.literaturhaus.at/buch/buch/
Recenze knih, které vyšly v době nedávné i pozdější v Rakousku.

Buchkritik
http://www.buchkritik.at/rez.asp
Webová stránka na téma „knihy“. Najdete zde recenze knih světových autorů, rozhovory se spisovateli, upozornění na aktuální témata, plánované nebo již pořádané výstavy apod. Za pozornost stojí též odkazy („Links“), pod kterými najdete další více či méně zdařilé (někdy bohužel nefunkční) stránky jednotlivých autorů, recenzí, biografií, nakladatelských nabídek a knižních časopisů.

Rakouská společnost pro literaturu - Österreichische Gesellschaft für Literatur
http://www.ogl.at

Seznam německy píšících autorů v encyklopedii Wikipedia – Wikipedia – Die freie Enzyklopädie – Liste deutschsprachiger Schriftsteller
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutschsprachiger_Schriftsteller
Kromě životopisů jednotlivých autorů zde najdete i jiná témata, např. dějiny literatury, literární ceny ap. Z hlavní stránky encyklopedie můžete přejít na jiné obory, které jsou seřazeny tematicky nebo abecedně. Wikipedia existuje též v českém jazyce:
http://cs.wikipedia.org/

Referáty pro studenty - Director Referate
http://www.referate10.com/
Přes 30 000 referátů z různých oborů (literatura, dějiny, politika, zeměpis, biologie, chemie, elektronika, informatika, angličtina, němčina...) nejen pro studenty.

Tvoje stránka referátů – Referate24
http://www.referate24.de/
Německá stránka plná odkazů na referáty a domácí úkoly z různých oborů, předlohy a pra-covní vzory pro vědeckou práci (diplomové, disertační a jiné práce).

Volně přístupná databanka - Über 360 gebührenfreie Datenbanken
http://www.internet-datenbanken.de/
Na této skvělé webové stránce, která je stále přepracovávána a rozšiřována, najdete přes 360 databází, jež vám pomohou v  mnoha oblastem každodenního života. Skvělé odkazy na lite-raturu, biografie, novinové články, časopisy, knihy, hudbu, filmy, divadlo, studium, právo, te-lefonní seznamy, stránky pro ženy, volně stažitelné programy, obrázky, ... Zajímá-li vás přímo a pouze literatura, najdete ji na adrese:
http://www.internet-datenbanken.de/literarisches.html

Projekt Gutenberg-DE
http://gutenberg.spiegel.de/
Sháníte konkrétní dílo v němčině a nikde je nemají? Zkuste tyto stránky, na kterých najdete texty více než 1000 autorů (v německém jazyce).


Adresy platné v srpnu 2017

 • Počet přístupů:
 • Dnes 104
 • |
 • Včera 374
 • |
 • Tento týden 1866
 • |
 • Tento měsíc 11568
 • |
 • Celkem 934793